Programes becats a EUA

Esteu aquí

Consulta com demanar plaça

Es pot fer una estada de recerca (únicament TFG/TFM) a:

California-Catalonia Program Presentation 2021 (California Irvine)

Europe Colorado Program Presentation 2022 (Colorado Boulder)

Europe Colorado Program Flier

Europe Colorado Mobility Program Info

Consulta les condicions a les pàgines webs de les universitats.

 

Té ajut econòmic: 
Obert a les següents titulacions: 
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Intel·ligència Artificial
Grau+Màster en Enginyeria Informàtica (programa successiu)
Màster en Ciència de Dades
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial