Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dilluns 25 gener 2021

10:00
A comprehensive probabilistic model for the embryo selection problem
OLGA VALLS MURCIA
JESÚS CERQUIDES BUENO
JERÓNIMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
JAVIER BÉJAR ALONSO
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MAI
10:45
Study of Deep Learning Models for Class-Agnostic Counting
DAVID HILAZO AGUILERA
JAVIER BÉJAR ALONSO
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MAI
11:30
Super Resolution Microscopy with Deep Learning
ERIC CAÑAS TARRASÓN
LUMBRERAS, FELIPE
SERGIO ESCALERA GUERRERO
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MAI
12:15
A pipeline for large raw text preprocessing and model training of language models at scale
JORDI ARMENGOL ESTAPÉ
MARTA RUIZ COSTA-JUSSA
MAITE MELERO
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MAI

Dimecres 27 gener 2021

15:00
Fracture detection from X-Rays with Deep Learning
JOSEP DE CID RODRÍGUEZ
DARIO GARCÍA GASULLA
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
15:00
Applyig Deep Learning to Analyze Lifestyle in Egocentric images
CHENXI LIU
PETIA IVANOVA RADEVA
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
15:45
Satellite Image Recognition
RAFAEL MESA HERNÁNDEZ
ENRIQUE ROMERO MERINO
LUDWIG HOUEGNIGAN
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
15:45
DEEP LEARNING CLASSIFIERS FOR SOLID TUMOR SORTING IN CANCER PATIENTS
CARLOS MANUEL COSSIO
LAURA IGUAL MUÑOZ
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
16:30
Automatic Detection of Endangered Species in Video and Satellite Images using Deep Learning
LUCA BARONE
ENRIQUE ROMERO MERINO
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
16:30
Reinforcement Learning for Portfolio Optmization
RAFAEL FONTANA MIYOSHI BIANCHI
MARIO MARTÍN MUÑOZ
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
17:15
Creating 4D Human Models from RGB Images
JASON KLIMACK
SERGIO ESCALERA GUERRERO
MADADI, MEYSAM
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI
17:15
High-resolution embeddings for feature extraction
BERNAT MARTINEZ GOMEZ
DARIO GARCÍA GASULLA
FERRAN PARÉS PONT
Google Meet / Dimecres 27 gener 2021
MAI