Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Divendres 29 octubre 2021

10:00
Polyphonic music generation using neural networks
FEDERICO LOYOLA
MARIA ANGELA NEBOT CASTELLS
ENRIQUE ROMERO MERINO
Sala Juntes - Edifici B6 / Divendres 29 octubre 2021
MAI
10:45
Measure Approval Ratings on Social Media for Uala
SANTIAGO BERNAL IBARRA
ROMINA MENDEZ
SERGIO ÁLVAREZ NAPAGAO
Sala Juntes - Edifici B6 / Divendres 29 octubre 2021
MAI
11:30
Análisis de imágenes médicas
KAREN YADIRA LLIGUIN LEÓN
LAURA IGUAL MUÑOZ
BEATRIZ REMESEIRO LÓPEZ
Sala Juntes - Edifici B6 / Divendres 29 octubre 2021
MAI
12:15
Bias in Recommender Systems
BETTY MARIA TÖRNKVIST
MARIA SALAMÓ LLORENTE
Sala Juntes - Edifici B6 / Divendres 29 octubre 2021
MAI
13:00
Prediction of Diabetic Retinopathy (DR), DR Progression and Relationship with Clinical Data using Optical Coherence Tomography Angiography (OCTA), OCT and Retinal Fundus Images
ANN CHRISTIN RATHERT
ENRIQUE ROMERO MERINO
ALFREDO VELLIDO ALCACENA
Sala Juntes - Edifici B6 / Divendres 29 octubre 2021
MAI