Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dimarts 27 octubre 2020

10:00
Classification of neurodegenerative diseases using AI methods
NAFISEH BANIRAZI-MOTLAGH
ALFREDO VELLIDO ALCACENA
ESTELA CÀMARA MANCHA
Google Meet / Dimarts 27 octubre 2020
MAI
11:45
Quantum Machine Learning with Hybrid Quantum-Classical Computation
ALBERT CARDENETE MASSIP
JAVIER BÉJAR ALONSO
ARTUR GARCIA SAEZ
Google Meet / Dimarts 27 octubre 2020
MAI
12:30
Spatial representation in a hippocampal inspired agent
SEAN O'SULLIVAN
M. TERESA LOPEZ SANCHEZ
LUIS ANTONIO BELANCHE MUÑOZ
Google Meet / Dimarts 27 octubre 2020
MAI