Requisits d'accés i preinscripció

Esteu aquí

Preinscripció

El procés de preinscripció es formalitza a través del portal d'accés a la Universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).

L'assignació de places es farà segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que se sol·licita.

La preinscripció es fa separadament per Tecnologia i Formació Professional.

A la web de la Generalitat pots trobar

 

La preinscripció es podrà fer del 24 de juliol al 6 de setembre de 2024 al portal https://accesnet.gencat.cat

  

Requisits d'accés

Específics

Titulació/especialitat

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Per accedir a les diferents especialitats del màster, caldrà estar en possessió d'una titulació concordant o idònia amb l'especialitat docent d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a l'accés a la borsa d'interins.

Tercera llengua

  1. Certificat del nivell B1 (o superior) d’una tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany).
  2. Si ets estudiant estranger, has d’acreditar, com a mínim, el nivell B1 d’una de les dues llengües oficials de Catalunya (català o castellà). També has de tenir en compte que en finalitzar el màster hauràs d'assolir un nivell de suficiència B2 de castellà o de català.

Trobaràs tota la informació sobre els certificats i les acreditacions de llengües oficials i estrangeres necessàries a la web de la generalitat.

En el cas de no disposar de cap dels certificats esmentats a l'enllaç anterior, el Servei de Llengües de la UPC t'explica com obtenir-lo a través de les escoles d'idiomes.