GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica

Esteu aquí

El grup de Recerca en Bioinformàtica i Bioestadística és un grup interdisciplinari en el que participen membres del departament d'Estadística i Investigació Operativa, de la Universitat de Barcelona i d'altres institucions i entitats de l'àmbit de les Ciències de la Vida i la Salut.

Els seus temes de recerca es poden agrupar en tres grans àrees:

  • Assajos clínics: aportacions metodològiques en les fases de disseny i modelat estadístic
  • Anàlisi integrativa de dades òmiques: mètodes estadístics multivariants i de "machine learning"
  • Desenvolupament d'eines estadístiques i informàtiques per l'explotació dels resultats de la recerca biomèdica.

Altres temes en els que treballen són l'anàlisi i representació de dades multivariants, l'anàlisi de dades de supervivència amb censura en un interval, l'optimització del disseny de fàrmacs amb simulació i la resolució de problemes aplicats en camps com VIH/SIDA, oncologia, neurociències, cardiologia o immunologia.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional