GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica

Esteu aquí

El grup de Recerca en Bioinformàtica i Bioestadística és un grup interdisciplinari en el que participen membres del departament d'Estadística i Investigació Operativa, de la Universitat de Barcelona i d'altres institucions i entitats de l'àmbit de les Ciències de la Vida i la Salut.

Els seus temes de recerca es poden agrupar en tres grans àrees:

  • Assajos clínics: aportacions metodològiques en les fases de disseny i modelat estadístic
  • Anàlisi integrativa de dades òmiques: mètodes estadístics multivariants i de "machine learning"
  • Desenvolupament d'eines estadístiques i informàtiques per l'explotació dels resultats de la recerca biomèdica.

Altres temes en els que treballen són l'anàlisi i representació de dades multivariants, l'anàlisi de dades de supervivència amb censura en un interval, l'optimització del disseny de fàrmacs amb simulació i la resolució de problemes aplicats en camps com VIH/SIDA, oncologia, neurociències, cardiologia o immunologia.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional