Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari ofereix els millors fonaments per a dissenyar i fer recerca en xarxes de computadors i sistemes distribuïts, i posa l’èmfasi als sistemes distribuïts escalables i fiables, la informàtica al núvol, dades massives, Internet, les xarxes d’Internet del futur, Internet mòbil, Internet de les coses, les ciutats intel·ligents, la seguretat i les aplicacions.

Destinataris

El màster s’adreça a estudiants que posseeixen un títol de grau en els camps de l’Enginyeria (p. Ex,: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació) o les ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física) i volen tenir un coneixement més profund del camp de les tecnologies de la informació i, més específicament, de les xarxes de computadors i dels sistemes distribuïts.

 

Coordinador d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Barceló Ordinas, Jose Maria AC

Professors d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Abadal Cavallé, Sergi AC
Baig Viñas, Roger AC
Barceló Ordinas, Jose Maria AC
Barlet Ros, Pere AC
Berral García, Josep Lluís AC
Cabellos Aparicio, Alberto AC
Cerdà Alabern, Llorenç AC
Delgado Merce, Jaime M. AC
Domingo Pascual, Jordi AC
Freitag, Felix AC
García Vidal, Jorge AC
Llorente Viejo, Silvia AC
Navarro Moldes, Leandro AC
Paillissé Vilanova, Jordi AC
Perello Muntan, Jordi AC
Serral Gracià, René AC
Toribio Gonzalez, Angel AC
Torres Viñals, Jordi AC

Competències Tècniques de cada especialitat

XARXES DE COMPUTADORS I SISTEMES DISTRIBUÏTS

  • CEE2.1
    Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.
  • CEE2.2
    Capacitat d'entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb les xarxes de computadors, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes, protocols i sistemes que tractin la problemàtica de la xarxes de comunicació entre computadors.
  • CEE2.3
    Capacitat d'entendre els models, problemes i eines matemàtiques que permeten analitzar, dissenyar i avaluar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Quadrimestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol quadrimestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

Visualització de Dades
(DV - 6 ECTS)

Sistemes d'aprenentatge automàtic en producció
(MLOps - 6 ECTS)