Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari ofereix els millors fonaments per a dissenyar i fer recerca en xarxes de computadors i sistemes distribuïts, i posa l’èmfasi als sistemes distribuïts escalables i fiables, la informàtica al núvol, dades massives, Internet, les xarxes d’Internet del futur, Internet mòbil, Internet de les coses, les ciutats intel·ligents, la seguretat i les aplicacions.

Destinataris

El màster s’adreça a estudiants que posseeixen un títol de grau en els camps de l’Enginyeria (p. Ex,: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació) o les ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física) i volen tenir un coneixement més profund del camp de les tecnologies de la informació i, més específicament, de les xarxes de computadors i dels sistemes distribuïts.

 

Coordinador d'especialitat

Jose Maria Barceló Ordinas

Competències Tècniques de cada especialitat

COMPUTER NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS

  • CEE2.1
    Capacidad para entender los modelos, problemas y algoritmos relacionados con los sistemas distribuidos, así como poder diseñar y evaluar algoritmos y sistemas que traten la problemática de la distribución y ofrezcan servicios distribuidos.
  • CEE2.2
    Capacidad de entender los modelos, problemas y algoritmos relacionados con las redes de computadores, así como poder diseñar y evaluar algoritmos, protocolos y sistemas que traten la problemática de la redes de comunicación entre computadores.
  • CEE2.3
    Capacidad de entender los modelos, problemas y herramientas matemáticas que permiten analizar, diseñar y evaluar redes de computadores y sistemas distribuidos.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Projecte d'Innovació Interdisciplinari
(I2P - 6 ECTS)

També és possible:

- Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"

- Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI

- Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC