Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari ofereix els millors fonaments per a dissenyar i fer recerca en xarxes de computadors i sistemes distribuïts, i posa l’èmfasi als sistemes distribuïts escalables i fiables, la informàtica al núvol, dades massives, Internet, les xarxes d’Internet del futur, Internet mòbil, Internet de les coses, les ciutats intel·ligents, la seguretat i les aplicacions.

Destinataris

El màster s’adreça a estudiants que posseeixen un títol de grau en els camps de l’Enginyeria (p. Ex,: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació) o les ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física) i volen tenir un coneixement més profund del camp de les tecnologies de la informació i, més específicament, de les xarxes de computadors i dels sistemes distribuïts.

 

Coordinador d'especialitat

Jose Maria Barceló Ordinas

Competències Tècniques de cada especialitat

COMPUTER NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS

 • CEE2.1
  Capacidad para entender los modelos, problemas y algoritmos relacionados con los sistemas distribuidos, así como poder diseñar y evaluar algoritmos y sistemas que traten la problemática de la distribución y ofrezcan servicios distribuidos.
 • CEE2.2
  Capacidad de entender los modelos, problemas y algoritmos relacionados con las redes de computadores, así como poder diseñar y evaluar algoritmos, protocolos y sistemas que traten la problemática de la redes de comunicación entre computadores.
 • CEE2.3
  Capacidad de entender los modelos, problemas y herramientas matemáticas que permiten analizar, diseñar y evaluar redes de computadores y sistemas distribuidos.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol semestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC