Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari ofereix els millors fonaments per a dissenyar i fer recerca en xarxes de computadors i sistemes distribuïts, i posa l’èmfasi als sistemes distribuïts escalables i fiables, la informàtica al núvol, dades massives, Internet, les xarxes d’Internet del futur, Internet mòbil, Internet de les coses, les ciutats intel·ligents, la seguretat i les aplicacions.

Destinataris

El màster s’adreça a estudiants que posseeixen un títol de grau en els camps de l’Enginyeria (p. Ex,: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació) o les ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física) i volen tenir un coneixement més profund del camp de les tecnologies de la informació i, més específicament, de les xarxes de computadors i dels sistemes distribuïts.

 


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.