Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari ofereix els millors fonaments per a dissenyar i fer recerca en xarxes de computadors i sistemes distribuïts, i posa l’èmfasi als sistemes distribuïts escalables i fiables, la informàtica al núvol, dades massives, Internet, les xarxes d’Internet del futur, Internet mòbil, Internet de les coses, les ciutats intel·ligents, la seguretat i les aplicacions.

Destinataris

El màster s’adreça a estudiants que posseeixen un títol de grau en els camps de l’Enginyeria (p. Ex,: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació) o les ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física) i volen tenir un coneixement més profund del camp de les tecnologies de la informació i, més específicament, de les xarxes de computadors i dels sistemes distribuïts.

 

Coordinador d'especialitat

Jose Maria Barceló Ordinas

Competències Tècniques de cada especialitat

XARXES DE COMPUTADORS I SISTEMES DISTRIBUÏTS

 • CEE2.1
  Capacitat per a entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb els sistemes distribuïts, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes i sistemes que tractin la problemàtica de la distribució i ofereixin serveis distribuïts.
 • CEE2.2
  Capacitat d'entendre els models, problemes i algoritmes relacionats amb les xarxes de computadors, així com poder dissenyar i avaluar algoritmes, protocols i sistemes que tractin la problemàtica de la xarxes de comunicació entre computadors.
 • CEE2.3
  Capacitat d'entendre els models, problemes i eines matemàtiques que permeten analitzar, dissenyar i avaluar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol semestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC