GREC - Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement

Esteu aquí

El grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement (GREC) és un grup interdisciplinari en el que participen membres dels departaments d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informatica Industrial i de Matemàtiques, així com de la Universitat Ramon Llull i d'altres institucions i entitats de l'àmbit de la recerca.

El grup centra la seva activitat en la recerca i desenvolupament de tecnologies dins de l'àrea de la intel·ligència artificial, centrant-se en aspectes relatius al raonament qualitatiu, l'aprenentatge automàtic i els sistemes de decisió multicritèria. El seu objectiu és l'estudi i la recerca sobre sistemes basats en el coneixement i la seva natura qualitativa, tàcita o intangible impulsant una recerca interdisciplinària que incorpora àrees d'aplicació de rellevància social que suposin un augment de la qualitat de vida d'éssers, entorns i comunitats.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional