Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dimarts 27 abril 2021

15:00
Millora del sistema de testeig i validació automàtica TestBed DTV
ALBERT CARREIRA MUÑOZ
PERE BARLET ROS
Google Meet / Dimarts 27 abril 2021
MEI
15:45
Disseny i desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per a la traçabilitat d'anàlisis de laboratori
FRANCESC REIG MARSOL
SILVIA LLORENTE VIEJO
Google Meet / Dimarts 27 abril 2021
MEI
16:30
Identificación de personas sin mascarilla en cámaras de seguridad
JORDI ADAN DOMÍNGUEZ
ANIQA REHMAN
JAVIER BÉJAR ALONSO
Google Meet / Dimarts 27 abril 2021
MEI
17:15
Desarrollo de criterios automáticos de corte de dendrogramas para el caso de variables heterogéneas. Introducción en KLASS
ALEJANDRO RAÚL HERRERA NOGUEIRA
KARINA GIBERT OLIVERAS
Google Meet / Dimarts 27 abril 2021
MEI

Divendres 30 abril 2021

09:00
Anàlisi de l'impacte del teletreball
PAU TENA VIDAL
MARC ALIER FORMENT
Google Meet / Divendres 30 abril 2021
MEI
09:00
Uso de Datos Abiertos en la Ciudad Inteligente de Barcelona - soluciones modernas para gestionar la Movilidad Inteligente (Smart Mobility) usando un ejemplo de una App de Movilidad
FLORIAN JEDAMZIK
FERNANDO BARRABES NAVAL
Google Meet / Divendres 30 abril 2021
MEI
09:45
Diseño y desarrollo de un Cuadro de Mando Integral como herramienta de control estratégico sobre la relación entre una empresa y el Corte Inglés.
PIERRE QUITIAQUEZ VELASQUEZ
FERNANDO BARRABES NAVAL
Google Meet / Divendres 30 abril 2021
MEI