Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dilluns 26 octubre 2020

09:30
Análisis y seguimiento para software educativo enfocado en matemáticas para primaria en Ecuador
HERNÀN ESPINOZA VICUÑA
FERNANDO BARRABES NAVAL
Google Meet / Dilluns 26 octubre 2020
MEI
10:15
Desarrollo de aplicación móvil sobre entrenamientos inteligentes para runners
GUANGYI XU
DANIEL JIMENEZ GONZALEZ
Google Meet / Dilluns 26 octubre 2020
MEI
11:00
Disseny i implementació d'un sistema de control genèric per a expositors
GERARD ROSELL CARDÚS
MANEL FRIGOLA BOURLON
Google Meet / Dilluns 26 octubre 2020
MEI

Dimecres 28 octubre 2020

11:00
Usos y aplicaciones del Blockchain en el área médica
BRYAN ANDRES COBEÑA PONCE
MARC ALIER FORMENT
Google Meet / Dimecres 28 octubre 2020
MEI