Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dijous 28 octubre 2021

12:30
Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para facilitar la planificación de menús de un hogar
BERTA ALSINA HERNANDEZ
SILVIA LLORENTE VIEJO
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MEI
13:15
Modelling and Simulation as a Service (MSaaS) como herramienta para el estudio de amenazas volcanicas.
DIANA ALEJANDRA GUERRERO LOPEZ
JORDI TORRES VIÑALS
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MEI
14:00
Aplicación móvil de ofertas y búsquedas de servicios
BRYAN ANDRES COBEÑA PONCE
DANIEL JIMENEZ GONZALEZ
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MEI