Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dilluns 25 gener 2021

10:00
Desenvolupament d'un gestor de processos electorals per la UPC
VÍCTOR PÉREZ MARTOS
MANUELA CANO FUENTES
CLAUDIA PATRICIA AYALA MARTINEZ
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MEI
10:45
Implementation of XACML tools
GUILLEM FERRER NICOLÁS
JAIME M. DELGADO MERCE
Google Meet / Dilluns 25 gener 2021
MEI

Dimarts 26 gener 2021

11:00
Aplicació d'ofertes de serveis
ÀLEX VIÑAS TERMES
PERE PAU VÁZQUEZ ALCOCER
Google Meet / Dimarts 26 gener 2021
MEI
11:45
Digitalización de procesos de un negocio tradicional para la gestión de encargos
ALEX SATOUR PERUCHO
SILVIA LLORENTE VIEJO
Google Meet / Dimarts 26 gener 2021
MEI