Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADSDB Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades Q1
DW Data Warehousing Q1
MVA Anàlisi Multivariant Q1
PODS Ciència de Dades Orientada a Processos Q1
SIM Inferència Estadística i Modelització Q1
BDM Administració de Dades Massives Q2
ML Aprenentatge Automàtic Q2
MUD Mineria de Dades No Estructurades Q2
SDM Gestió de Dades Semàntiques Q2

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 22-23
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AMA Anàlisi Multivariant Avançat Q1
AML Aprenentatge Automàtic Avançat Q1
ASM Modelització Estadística Avançada Q1
BSG Bioinformàtica i Genètica Estadística Q1
CCBDA Computació al Núvol i Anàlisi de Dades Massives Q2
CSN Xarxes Socials i Complexes Q1
DAKD Anàlisi de Dades i Descobriment del Coneixement Q1
DEDS Debats Sobre Ètica de la Ciència de Dades Q2
DMT Gestió de Dades Pel Transport Q2
HLE Enginyeria del Llenguatge Humà Q1
I2P Projecte d'Innovació Interdisciplinari Q2
IRRS Recuperació de la Informació i Sistemes Recomanadors Q1
OTDM Tècniques d'Optimització per a la Mineria de Dades Q1
TMIRI Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica Q1, Q2
VBP Viabilitat de Projectes Empresarials Q2

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny