Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 21-22
ADSDB Algorismes, Estructures de Dades i Bases de Dades Q1
DW Data Warehousing Q1
MVA Anàlisi Multivariant Q1, Q2
PODS Ciència de Dades Orientada a Processos Q1
SIM Inferència Estadística i Modelització Q1
BDM Administració de Dades Massives Q2
ML Aprenentatge Automàtic Q2
MUD Mineria de Dades No Estructurades Q2
SDM Gestió de Dades Semàntiques Q2

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 21-22
AMA Anàlisi Multivariant Avançat
AML Aprenentatge Automàtic Avançat
DEDS Debats Sobre Ètica de la Ciència de Dades
DMT Gestió de Dades Pel Transport
IRRS Recuperació de la Informació i Sistemes Recomanadors

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny