Enginyeria de Computadors

Esteu aquí

Capacita per participar en el disseny de computadors i desenvolupar aplicacions que tinguin en compte l’arquitectura sobre la qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles i aconseguint un alt rendiment, així com per dissenyar i implementar sistemes robòtics que interactuen amb el seu entorn i estan controlats per un sistema informàtic.

Mira't el vídeo de la sessió informativa sobre l'especialitat:

Orientació professional

Un Graduat/da especialista en Estructura de Computadors coneixerà i serà capaç d’aplicar els conceptes i les tècniques bàsiques utilitzades en el disseny de processadors i sistemes multiprocessador. També sabrà treure el màxim rendiment a aquests sistemes en executar les aplicacions més habituals en aquests entorns. A més, serà capaç d’implementar sistemes encastats, sistemes portables, interfícies, robots i, en general, sistemes que interactuen amb el seu entorn i estan controlats per un sistema informàtic en temps real. Les sortides professionals per a aquests graduats són molt diverses, ja que podran participar en el disseny de processadors, programar aplicacions per a les quals es requereixi utilitzar eficientment i eficaç els computadors. També podran participar feines on es dissenyin o utilitzin instal·lacions i sistemes informàtics per donar servei o com a dissenyador de sistemes encastats com impressores o aparells multimèdia.

Coordinador d'especialitat

Person Department Email
Costa Prats, Juan José AC

Professors d'especialitat

Person Department Email
Aranda López, Joan ESAII
Armejach Sanosa, Adrià AC
Ayguadé Parra, Eduard AC
Banchelli Gracia, Fabio Francisco ESAII
Becerra Fontal, Yolanda AC
Camacho Santiago, Antonio ESAII
Canal Corretger, Ramon AC
Careglio, Davide AC
Costa Prats, Juan José AC
Cruz Diaz, Josep-Llorenç AC
Fornes de Juan, Jordi AC
Garcia Solà, Daniel ESAII
Grau Saldes, Antoni ESAII
Jimenez Gonzalez, Daniel AC
Llaberia Griñó, Jose M. AC
López Álvarez, David AC
Martin Rull, Enric X. ESAII
Martínez Velasco, Antonio Benito ESAII
Martorell Bofill, Xavier AC
Morata Núñez, Carlos ESAII
Moretó Planas, Miquel AC
Pajuelo Gonzalez, Alex AC
Ruiz Ramírez, Marc AC
Vinagre Ruiz, Manuel ESAII

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT ENGINYERIA DE COMPUTADORS

 • CEC1
  Dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessadors i sistemes de comunicacions.
  • CEC1.1
   Dissenyar un sistema basat en microprocessador/microcontrolador.
  • CEC1.2
   Dissenyar/configurar un circuit integrat utilitzant les eines de software adients.
 • CEC2
  Analitzar i avaluar arquitectures de computadors incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, i desenvolupar i optimitzar software per a aquestes plataformes.
  • CEC2.1
   Analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i l'execució d'aplicacions i serveis informàtics.
  • CEC2.2
   Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en assemblador com en alt nivell.
  • CEC2.3
   Desenvolupar i analitzar software per a sistemes basats en microprocessadors i les seves interfícies amb usuaris i altres dispositius.
  • CEC2.4
   Dissenyar i implementar software de sistema i de comunicacions.
  • CEC2.5
   Dissenyar i implementar sistemes operatius.
 • CEC3
  Desenvolupar i analitzar hardware i software per a sistemes encastats i/o de molt baix consum.
  • CEC3.1
   Analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adients per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
  • CEC3.2
   Desenvolupar processadors específics i sistemes encastats; desenvolupar i optimitzar el software d'aquests sistemes. 
 • CEC4
  Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.1
   Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.
  • CEC4.2
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitatRequisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.