Enginyeria de Computadors

Esteu aquí

Capacita per participar en el disseny de computadors i desenvolupar aplicacions que tinguin en compte l’arquitectura sobre la qual seran executades, aprofitant els recursos disponibles i aconseguint un alt rendiment, així com per dissenyar i implementar sistemes robòtics que interactuen amb el seu entorn i estan controlats per un sistema informàtic.

Mira't el vídeo de la sessió informativa sobre l'especialitat:

Presentació 13 de maig de 2019 (.pdf)

Orientació professional

Un Graduat/da especialista en Estructura de Computadors coneixerà i serà capaç d’aplicar els conceptes i les tècniques bàsiques utilitzades en el disseny de processadors i sistemes multiprocessador. També sabrà treure el màxim rendiment a aquests sistemes en executar les aplicacions més habituals en aquests entorns. A més, serà capaç d’implementar sistemes encastats, sistemes portables, interfícies, robots i, en general, sistemes que interactuen amb el seu entorn i estan controlats per un sistema informàtic en temps real. Les sortides professionals per a aquests graduats són molt diverses, ja que podran participar en el disseny de processadors, programar aplicacions per a les quals es requereixi utilitzar eficientment i eficaç els computadors. També podran participar feines on es dissenyin o utilitzin instal·lacions i sistemes informàtics per donar servei o com a dissenyador de sistemes encastats com impressores o aparells multimèdia.

Coordinador d'especialitat

Juan Jose Costa Prats

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT ENGINYERIA DE COMPUTADORS

 • CEC1
  Dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessadors i sistemes de comunicacions.
  • CEC1.1
   Dissenyar un sistema basat en microprocessador/microcontrolador.
  • CEC1.2
   Dissenyar/configurar un circuit integrat utilitzant les eines de software adients.
 • CEC2
  Analitzar i avaluar arquitectures de computadors incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, i desenvolupar i optimitzar software per a aquestes plataformes.
  • CEC2.1
   Analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware per al desenvolupament i l'execució d'aplicacions i serveis informàtics.
  • CEC2.2
   Programar considerant l'arquitectura hardware, tant en assemblador com en alt nivell.
  • CEC2.3
   Desenvolupar i analitzar software per a sistemes basats en microprocessadors i les seves interfícies amb usuaris i altres dispositius.
  • CEC2.4
   Dissenyar i implementar software de sistema i de comunicacions.
  • CEC2.5
   Dissenyar i implementar sistemes operatius.
 • CEC3
  Desenvolupar i analitzar hardware i software per a sistemes encastats i/o de molt baix consum.
  • CEC3.1
   Analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adients per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
  • CEC3.2
   Desenvolupar processadors específics i sistemes encastats; desenvolupar i optimitzar el software d'aquests sistemes. 
 • CEC4
  Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors, i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.
  • CEC4.1
   Dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.
  • CEC4.2
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitatRequisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.