Avís legal sobre aquest web

Esteu aquí

Titularitat del web

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com altres normes que tenen una aplicació legal, es comuniquen als usuaris del web www.fib.upc.edu les dades d'informació general següents:

 1. Aquest portal constitueix el lloc oficial a Internet de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).
 2. Ha estat creat i és mantingut per la UTG de l'Àmbit TIC Campus Nord a instàncies de la UPC, que n'és la propietària, de la mateixa manera que ho és dels noms de domini que hi condueixen.
 3. La UPC té el CIF núm. Q-08.18003F.
 4. La seu de la UPC és a:
  Jordi Girona, 31
  08034 Barcelona
  SPAIN
 5. Els usuaris d’aquest portal poden establir comunicació directa i efectiva amb la UPC mitjançant un escrit tramès al seu domicili social, que s’especifica en el punt 4 aquesta informació general. També es poden posar en contacte amb la FIB mitjançant qualsevol dels canals següents:
  • Tel.: (34) 93 401 70 00
  • Adreça electrònica:
  • Edifici B6 del Campus Nord
   C/Jordi Girona,1-3
   08034 Barcelona

Condicions d’ús i privacitat

Aquestes condicions d’ús i privacitat regulen l'ús del lloc web de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), al qual s'accedeix mitjançant l'adreça URL www.fib.upc.edu.

L'existència de les presents condicions generals d'ús no exclou que hi hagi altres disposicions o condicions d'accés a les diverses seccions que componen el lloc web de la UPC.

Drets d'autor

S'entén per servidor web de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el servidor que pertany als dominis “.upc.edu”, “.upc.es” i “.upc.cat”.

Tots els continguts d'aquest servidor web són propietat de la UPC, si no s'indica el contrari. Altres institucions, organismes, empreses, etc. han de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright per fer-ne ús.

Els textos, logotips, fotografies i gràfics són propietat de la UPC. En queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense permís escrit del propietari.

Accessibilitat

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té entre els seus objectius posar a l'abast de la comunitat universitària i de la societat un web amb disseny accessible independentment de les possibles limitacions que puguin condicionar-hi l'accés, ja siguin ocasionades per l'entorn o la connexió o perquè siguin de caràcter personal.

El Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, estableix: “La informació disponible en les pàgines d'Internet de les administracions públiques ha de ser accessible a les persones grans i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2004. […] Així mateix, és obligatori el que expressa aquest apartat per a les pàgines d'Internet i els seus continguts, dels centres públics educatius, de formació i universitaris, així com, dels centres privats sostinguts, total o parcialment, amb fons públics.”