Programes de Mobilitat

Esteu aquí

Amèrica Llatina

Tant la UPC com la FIB tenen subscrits diferents acords amb universitats d’Amèrica Llatina. Així mateix, la UPC participa a la xarxa CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) fet que permet ampliar el ventall de possibilitats de fer una mobilitat en un país d'Amèrica Llatina.

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics
Té ajut econòmic: 

CERN

El CERN, Conseil européenne pour la recherche nucléaire, ofereix, en diferents programes, la possibilitat d'anar a treballar, fer pràctiques o el doctorat.

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics
Té ajut econòmic: 

Erasmus+

És un programa europeu que té una acció específica dedicada a promoure la mobilitat acadèmica d’estudiants de més de 30 països europeus (acció KA103) i una acció específica que té com a objectiu fomentar la mobilitat d'estudiants entre països associats no participants en el programa Erasmus+ (acció KA107).

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics
Té ajut econòmic: 

National Institute of Informatics (NII) Tokyo

Estada de curta durada, d'entre 2 i 6 mesos, que ha de començar entre el juny d'un any i el març del següent i amb l’objectiu de fer una estada de recerca en temes molt diversos. Normalment hi ha dues convocatòries per curs acadèmic: la primera es publica cap al març-abril i la segona al setembre-octubre.

Obert a les següents titulacions: 
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics
Té ajut econòmic: 

Programes becats a EUA

Georgia Institute of TechnologyUniversity of Colorado Boulder i la University of California (California Irvine), ofereix beques als estudiants de grau i màster per fer estades de recerca (únicament TFG/TFM). L'estada és de 4 a 6 mesos.

Obert a les següents titulacions: 
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Intel·ligència Artificial
Grau+Màster en Enginyeria Informàtica (programa successiu)
Màster en Ciència de Dades
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial
Té ajut econòmic: 

SICUE

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, SICUE, és un programa de mobilitat a nivell espanyol. Hi pots anar a cursar assignatures optatives.

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Té ajut econòmic: 
No

UNITECH

El programa de mobilitat UNITECH està adreçat a estudiants d'enginyeria d'un alt rendiment acadèmic, que a més tenen un perfil de lideratge, proactivitat, bona comunicació, capacitat de treball en equip i una altra sèrie de competències transversals. Aquest programa es desenvolupa en el marc de la xarxa UNITECH.

Obert a les següents titulacions: 
Màster en Ciència de Dades
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial
Té ajut econòmic: 

Vulcanus

El programa Vulcanus in Japan ofereix la realització de pràctiques industrials en empreses ubicades al Japó als estudiants d'algunes universitats europees. Els participants tindran la possibilitat de conèixer les tecnologies avançades que utilitzen les empreses japoneses, a més de la seva sensibilització sobre la cultura japonesa i el coneixement de la seva llengua.

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics
Té ajut econòmic: