Màster en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Esteu aquí

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar als estudiants una visió global de les eines de programació i computació per a estudiar problemes relacionats amb la Física, la Química i la Bioquímica, en els que l'estructura i propietats de la matèria a nivell atòmic i molecular és rellevant.

Els estudiants adquiriran el coneixement necessari per decidir quines tècniques de simulació són les més adients per cada problema, d'acord amb el tamany (escala de longitud) del sistema a modelar i en funció del període temporal (escala de temps) en el que el procés es desenvolupa.

Durada

2 quadrimestres

Dedicació

El màster consta de 60 crèdits ECTS, dividits en 21 crèdits obligatoris, 21 crèdits optatius i 18 crèdits per la tesi de màster.

Idioma

Anglès

Perfil d'entrada

Aquest Màster va adreçat a aquells estudiants que hagin completat 240 ECTS en Química, Física, Bioquímica, Enginyeria Química, Enginyeria de Materials o titulacions equivalents.

Ofertat per