GESSI - Grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis

Esteu aquí

El grup d'Enginyeria del Software i dels Serveis (GESSI) està format per membres del departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació.

El treball d'aquest grup està centrat en diversos aspectes de l'enginyeria del software, amb un particular èmfasi en l'enginyeria de requisits, la qualitat del software, l'arquitectura del software, la informàtica orientada als serveis, el software de codi obert, la modelització del software i la recerca empírica.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional