Grau en Intel·ligència Artificial

Esteu aquí

La FIB és el primer centre espanyol que ofereix la possibilitat de cursar una formació integral en IA amb la impartició d’estudis de grau, màster i doctorat en aquest àmbit, compartint experiència professorat i pràctiques amb altres àmbits de la informàtica.

Sobre

El Grau en Intel·ligència Artificial, s'imparteix a la FIB a partir del mes de setembre de 2021 i busca proporcionar els coneixements, habilitats i competències necessaris per treballar en el camp de la Intel·ligència Artificial i les seves múltiples aplicacions. El pla d’estudis està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS.

Destinataris

Els estudiants que vulguin cursar aquest grau han de tenir una bona base científica i matemàtica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració.

Idioma

Les matèries s'imparteixen en català, castellà o anglès.

Durada

El grau té una durada de 4 anys (cursos).

Dedicació

  • Temps complet
    20 h classes i 20h-25 h treball personal per setmana
  • Temps parcial
    10 h classes i 10h-12,5 h treball personal per setmana