Competències per assignatura

Esteu aquí

Competències Transversals

Competències Tècniques Generals

CG1CG10CG2CG3CG4CG5CG6CG7CG8CG9
ACAPCG1CG3CG4CG6CG8
ARCACG4CG8
CCCG1CG4CG6CG7CG8
DGSICG1CG2CG3CG6CG7CG9
DSIGECG4CG6CG8
FPEICG10CG8
IACG9
IDCG8CG9
IKPDCG8
ISDCMCG1CG2CG3CG6CG7
ITCG8
MEEGQCG5CG9
PEGTICG10CG3CG5CG6
PTDMACG8
SECSCG5
SEUCG1CG2CG6CG7CG8
TEBCG4
TIACG4CG7
TMDCG8
VPEICG10CG8

Competències Tècniques de cada especialitat