Pla d'estudis

Esteu aquí

Aquest és un màster interuniversitari organitzat per:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Fes clic a l'assignatura per a obtenir més informació.

 

Obligatòria
Optativa
Treball Final de Màster

 

Assignatures impartides a la UB
Assignatures impartides a la UPC
Assignatures impartides a la URV

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

 

Assignatures Optatives

Les assignatures optatives estan agrupades en intensificacions. Els estudiants han d'escollir assignatures de diferents intensificacions.

Sistemes Multiagents

 • Disseny de Sistemes Multiagents (MASD), UPC
 • Mons Virtuals Normatius i Dinàmics (NDVW), UB
 • Sistemes Multiagents Autoorganitzats (SOAS), UB

Interacció Persona-Màquina

 • Processament del Llenguatge Natural Avançat (ANLP), UPC
 • Interacció Cognitiva amb Robots (CIR), UPC
 • Interacció Persona-Màquina (HCI), UPC

Intel·ligència Computacional Avançada

 • Conceptes Avançats en Intel·ligència Computacional (ATCI), UPC
 • Xarxes Complexes (CN), 5 ECTS, URV
 • Anàlisi i Mineria de Dades Intel·ligent (IDADM), UPC

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

 • Tècniques Avançades d'Aprenentatge Automàtic (AMLT), UPC
 • Sistemes de Suport a la Decisió Intel·ligents (IDSS), UPC
 • Representació i Enginyeria del Coneixement (KRE), URV
 • Sistemes de Suport a la Decisió Multicriteri (MCDSS), URV

Modelat, Raonament i Solució de Problemes

 • Resolució de Problemes i Programació amb Restriccions (CPP), UPC
 • Lògica per a la Intel·ligència Artificial (LAI), URV
 • Ments, Cervells i Màquines (MBM), UB
 • Models Gràfics Probabilístics (PGM), UB

Visió, Percepció i Robòtica

 • Visió Artificial Avançada (AAV), URV
 • Robòtica Cooperativa (CR), URV
 • Reconeixement d'Objectes (OR), UB

Pràctica Professsional

 • Seminari d'Intel·ligència Artificial (AIS), URV
 • Projecte d'un Sistema Intel·ligent (ISP), UPC
 • Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial (PPAI), UPC