Pla d'estudis

Esteu aquí

Aquest és un màster interuniversitari organitzat per:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Fes clic a l'assignatura per a obtenir més informació.

 

Obligatòria
Optativa
Treball Final de Màster
Assignatures impartides a la UB
Assignatures impartides a la UPC
Assignatures impartides a la URV

Semestre 1

Semestre 2

Xarxes Complexes
(CN - 5 ECTS)

Robòtica Cognitiva
(COR – 4’5 ECTS)

Aprenentatge Profund
(DL – 4’5 ECTS)

Semestre 3

 

Assignatures Optatives

Les assignatures optatives estan agrupades en intensificacions. Els estudiants han d’escollir assignatures de diferents intensificacions.

Enginyeria de Dades i Intel·ligència Computacional

 • Conceptes Avançats en Intel·ligència Computacional (ATCI), UPC
 • Anàlisi de Dades Massives (BDA), URV
 • Xarxes Complexes (CN), URV
 • Aprenentatge Profund (DL), UPC
 • Anàlisi i Mineria de Dades Intel·ligent (IDADM), UPC
 • Ments, Cervells i Màquines (MBM), UB

Interacció Persona-Màquina

 • Tecnologies de Llenguatges Humans Avançats (AHLT), UPC
 • Interacció Cognitiva amb Robots (CIR), UPC
 • Interacció Persona-Màquina (HCI), UPC
 • Enginyeria del Llenguatge Humà (HLE), UPC

Temes Candents en IA i Pràctica Professional

 • Intel·ligència Artificial a l’Assistència Sanitària (AIHC), URV
 • Seminari d’Intel·ligència Artificial (AIS), URV
 • Aplicacions Intel·ligents d’Anàlisi de Dades a la Industria (IDAAB), UBV
 • Projecte d’un Sistema Intel·ligent (ISP), UPC
 • NLP sobre Dades Obertes Vinculades (NLPOLD), UPC
 • Noves Tendències en Robòtica (NTR), URV
 • Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial (PPAI), UPC

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

 • Sistemes de Suport a la Decisió Intel·ligents (IDSS), UPC
 • Representació i Enginyeria del Coneixement (KRE), URV
 • Sistemes de Suport a la Decisió Multicriteri Personalitzada (PMCDSS), URV
 • Aprenentatge Supervisat i Experiencial (SEL), UPC
 • Aprenentatge no Supervisat i per Reforç (UPC), URV

Modelització, Raonament i Resolució de Problemes

 • Resolució de Problemes i Programació amb Restriccions (CPP), UPC
 • Lògica per a la Intel·ligència Artificial (LAI), URV
 • Models Gràfics Probabilístics (PGM), UB

Sistemes Multiagent

 • Disseny de Sistemes Multiagent (MASD), UPC
 • Mons Virtuals Normatius i Dinàmics (NDVW), UB
 • Sistemes Multiagents Autoorganitzats (SOAS), UB

Visió, Percepció, Robòtica i Tecnologia d’Assistència

 • Tecnologies d’Assistència i Salut (AHCT), UPC
 • Visió Artificial i Reconeixement de Patrons (AVPR), URV
 • Robòtica Cognitiva (COR), URV
 • Sistemes Multi-Robot (MRS), URV
 • Reconeixement d’Objectes (OR), UB