Pla d'estudis

Esteu aquí

Aquest és un màster interuniversitari organitzat per:

 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Fes clic a l'assignatura per a obtenir més informació.

 

Obligatòria
Optativa
Treball de fi de màster
Assignatures impartides a la UB
Assignatures impartides a la UPC
Assignatures impartides a la URV

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Xarxes Complexes
(CN - 5 ECTS)

Robòtica Cognitiva
(COR – 4’5 ECTS)

Aprenentatge Profund
(DL – 4’5 ECTS)

Interacció Home-Màquina
(HCI - 4'5 ECTS)

Quadrimestre 3

 

Assignatures Optatives

Les assignatures optatives estan agrupades en intensificacions. Els estudiants han d’escollir assignatures de diferents intensificacions.

Ciència de les Dades i Intel·ligència Computacional

 • Temes Avançats de la Intel·ligència Computacional (ATCI), UPC
 • Anàlisi de Dades Massives (BDA), URV
 • Xarxes Complexes (CN), URV
 • Aprenentatge Profund (DL), UPC
 • Anàlisi Intel·ligent de Dades i Mineria de Dades (IDADM), UPC
 • Ments, Cervells i Màquines (MBM), UB

Interacció Home-Màquina

 • Tecnologies Avançades per al Tractament del Llenguatge Humà (AHLT), UPC
 • Interacció Cognitiva amb Robots (CIR), UPC
 • Interacció Home-Màquina (HCI), UPC
 • Enginyeria del Llenguatge Humà (HLE), UPC

Temes Actuals i Pràctica Professional de la IA

 • Intel·ligència Artificial Aplicada a la Salut (AIHC), URV
 • Seminari d’Intel·ligència Artificial (AIS), URV
 • Anàlisi Intel·ligent de Dades Aplicat als Negocis (IDAAB), UBV
 • Projecte de Sistemes Intel·ligents (ISP), UPC
 • Tractament del Llenguatge Natural sobre Dades Públiques Interconnectades (NLPOLD), UPC
 • Noves Tendències en Robòtica (NTR), URV
 • La Pràctica Professional de la IA (PPAI), UPC

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

 • Sistemes Intel·ligents de Suport a la Decisió (IDSS), UPC
 • Sistemes Personalitzats d'Ajut a la Decisió Multicriteri (PMCDSS), URV
 • Aprenentatge Supervisat i CBR (SEL), UPC
 • Aprenentatge no Supervisat i per Reforç (UPC), URV

Modelat, Raonament i Resolució de Problemes

 • Processat i Programació de Restriccions (CPP), UPC
 • Lògiques per a la Intel·ligència Artificial (LAI), URV
 • Models Gràfics Probabilístics (PGM), UB

Sistemes Multiagent

 • Disseny de Sistemes Multiagent (MASD), UPC
 • Mons Virtuals Normatius i Dinàmics (NDVW), UB
 • Sistemes d'Agents Auto-organitzats (SOAS), UB

Visió, Percepció, i Robòtica. Tecnologies Assistencials

 • Tecnologies Assistencials i per la Salut (AHCT), UPC
 • Visió Artificial Avançada i Reconeixement de Patrons (AVPR), URV
 • Robòtica Cognitiva (COR), URV
 • Aprenentatge Profund per a l'Anàlisi d'Imatge Mèdica (DLMIA), UB
 • Aprenentatge Automàtic als Gràfics per Computador (MLCG), UB
 • Sistemes Multi-Robot (MRS), URV
 • Reconeixement d’Objectes (OR), UB