Visió Artificial i Reconeixement de Patrons

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
URV;CS
This course aims at studying the fundamental techniques for image processing and advanced issues on machine vision related to the problems of automatic analysis and recognition of complex images. Practical applications will be developed on well-known machine vision software.

Professors

Responsable

 • Domenec Puig ( )

Hores setmanals

Teoria
1.5
Problemes
0
Laboratori
1
Aprenentatge dirigit
0
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA6 - Capacitat de comprendre els principis bàsics de funcionament de les tècniques de Visió Computacional, i saber utilitzar-les en l'entorn d'un sistema o servei intel·ligent.
 • CEA14 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades de Visió, Percepció i Robòtica, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP1 - Capacitat de resoldre les necessitats d'anàlisi de la informació de les diferents organitzacions, tot identificant les fonts d'incertesa i variabilitat.
 • CEP5 - Capacitat de dissenyar noves eines informàtiques i noves tècniques d'Intel·ligència Artificial en l'exercici professional.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.

Competències Transversals

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Bàsiques

 • CB7 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Objectius

 1. To learn and practise the main algorithms and methods for image feature extaction.
  Competències relacionades: CEA6, CEA14,
 2. To learn and understand the main concepts of image processing.
  Competències relacionades: CEA6,
 3. To learn and practise the principal color and texture analysis methods.
  Competències relacionades: CEA14, CEP5, CB7,
 4. To learn and practise the main image segmetation and classification techniques.
  Competències relacionades: CEA14, CEP1, CEP5, CB7,
 5. To know some basics about stereoscopic vision and 3D models.
  Competències relacionades: CEA14, CEP1, CEP5,
 6. To be able to analyze a real computer vision problem, and propose effective solutions.
  Competències relacionades: CEP5, CEP6, CT5, CB7,

Continguts

 1. Tema 1.- Processament d'imatges.
  Filtering and smoothing operations. Morphological techniques.
 2. Tema 2.- Extracció de característiques geomètriques.
  Lines and corners detection. Identification of basic geometrical structures.
 3. Tema 3.- Anàlisi de color i textura.
  Color models, kinds of texture, texture feature extraction, geometrical methods.
 4. Tema 4.- Segmentació i classificació d'imatges.
  Unsupervised segmentation based on regions and edges. Supervised classification, theoretical decision methods, statistical methods, neural networks.
 5. Tema 5.- Visió estereoscòpica.
  Camera calibration and camera systems, epipolar geometry, image rectification, search for correspondences, triangulation.
 6. Tema 6.- Percepció i modelatge tridimensional.
  Range images generation, extraction of geometric elements, automatic scene generation, scene recognition, geometrical hashing.