Certificacions acadèmiques

Esteu aquí

Es sol·licita a l'e-Secretaria i es recull passat 4 dies hàbils a la Secretaria del centre.

Per fer la sol·licitud des de l’e-Secretaria, cal validar-se amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC :

 • En el menú "Tràmits", escollir l'opció "Certificat" i a continuació "Acadèmic".
 • Seleccionar el formulari, per exemple: "Certificat acadèmic personal".
 • Especificar l' "Idioma" i el "Tipus de pagament".

Efectuar el pagament de les taxes des de l’e-Secretaria

 • En el menú "Matrícula", escollir l'opció "Impresos i pagaments".
 • Seleccionar el darrer imprès de "Certificació acadèmica" i prémer el logo de la targeta de crèdit o de la "Línia Oberta" de "La Caixa".
 • Escollir una de les dues opcions del llistat i s'obrirà una pàgina on confirmar el pagament directament amb l'entitat bancària. Trobareu més informació per realitzar el pagament on-line en el document d'instruccions per fer el pagament per l'e-Secretaria.

Sol·licitud a distància: En el cas que no tingueu accés a l'e-Secretaria podeu realitzar la sol·licitud directament a adjuntant una fotocòpia del DNI vigent (en cas de persones amb nacionalitat espanyola) o del passaport (en cas de persones amb nacionalitat estrangera).

Per tal que els documents acadèmics originals tinguin efectes a l’estranger és necessari dur a terme la legalització.
La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l’estranger és un procés convingut amb caràcter internacional que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les autoritats espanyoles corresponents.

En el cas concret dels certificats acadèmics oficials d’estudis conduents a l’obtenció dels títols, expedits i signats per càrrecs acadèmics de les unitats acadèmiques de la UPC (centres docents, departaments i instituts universitaris de recerca) el tràmit a realitzar per a la seva obtenció és el següent:

 • Sol·licitud document acadèmic per a la seva legalització en l’estranger (es sol·licita a la Secretaria Acadèmica).

Tràmit en línia

e-Secretaria

Es poden sol·licitar durant tot el curs.

Es sol·liciten a l'e-Secretaria i es podran recollir passat 4 dies hàbils a la Secretaria del centre.

 

Persones titulades o que estiguin cursant (o hagin cursat) estudis a la FIB.

27,27€ (13’63€, si l'estudiant pertany a família nombrosa. Aquesta circumstància s'ha de justificar mitjançant el títol corresponent.)

Aquest pagament es pot fer mitjançant:

 • Targeta de crèdit, a secretaria 
 • En efectiu, a l'entitat bancària amb els impresos que, a aquest efecte, es lliura a secretaria.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.