Estada en pràctiques

Esteu aquí

S’adreça a estudiants que volen fer una estada de recerca en algun dels departaments, laboratoris, instituts o grups de recerca de la UPC.

L’estada en pràctiques no és compatible amb una estada acadèmica en la qual s’estigui matriculat d’assignatures a la UPC.

El període de pràctiques no pot incloure el mes d’agost, atès que la UPC tanca.

No cal que la FIB tingui un conveni bilateral amb la universitat de la qual prové l’estudiant que vol fer les pràctiques.

Aquestes pràctiques no són remunerades.

En cap cas l’estudiant podrà iniciar l’estada sense que la unitat que l’acull disposi de tota la documentació requerida.

 

Per gaudir d'una estada en pràctiques, l'estudiant ha de seguir els passos següents:

1. Obtenir una carta d'invitació

Contactar amb un professor d’algun dels departaments, laboratoris o grups de recerca de la FIB per obtenir una carta d’invitació.

2. Traineeship agreement

Emplenar un traineeship agreement (Erasmus+ o el que correspongui), que s’ha de negociar amb el professor que l’acollirà. Requereix la signatura de l’estudiant i de la institució d’origen (3 exemplars originals).

3. Assegurança obligatòria

Aportar una assegurança d'accidents, de repatriació i de responsabilitat civil. La UPC té conveni amb On Campus, de manera que els estudiants que vinguin a fer una estada de recerca, si no disposen de cap assegurança podrien contractar aquesta.

4. Estar matriculat a la institució d'origen

Aportar la matrícula de la universitat d'origen, per demostrar que és estudiant durant el període que estarà en pràctiques a la UPC.