Sales de presentacions

Esteu aquí

Reserva una sala

Es pot reservar una sala per temes puntuals (conferències, reunions de professors, lectures de tesis, correcció de projectes, videoconferències, webconferences... ) i no per actes amb periodicitat setmanal o mensual.

Les sales es poden reservar de les 8.00h a les 20.30h (19.30h de l'1 de juny al 30 de setembre).

Per reservar una sala ho podeu fer via l'aplicació de reserva de recursos:

També podeu fer la reserva enviant un mail a l'Àrea de Recursos i Serveis de la UTGCNTIC ( ) i especificar:

 • Tema o motiu de la reserva.
 • Nom, correu electrònic i departament del sol.licitant.
 • Dia i hora.
 • Necessitats tècniques:
  • PC o portàtil. En el cas de portàtil, si es necessitarà reservar un portàtil o el sol·licitant portarà un de propi.
  • Servei videoconferència.
   • Nombre de connexions remotes i nombre d'assistents.
   • Dades de amb qui s'ha d'establir la videoconferència (email, IP,...)
  • Servei webconference. Quina plataforma s'utilitzarà.
  • Servei Mediafib. Si es una gravació o una emisió en directe.
  • Audioconferència. Si la trucada es nacional o internacional.

La FIB es reserva el dret d'alterar les prioritats de reserva en el cas de Junta de Facultat, Comissió Permanent o altres actes institucionals.

​No es permet el consum d'aliments ni begudes (excepte aigua) a l'interior de les sales.