Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 23-24
CI Intel·ligència Computacional Q1
CV Visió per Computador Q1
IHLT Introducció a la Tecnologia del Llenguatge Humà Q1
IMAS Introducció als Sistemes Multiagents Q1
IML Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Q1
PAR Planificació i Raonament Aproximat Q1

Optativa

Ciència de les Dades i Intel·ligència Computacional

Acrònim Nom complet Obert 23-24
ATCI Conceptes Avançats en Intel·ligència Computacional Q2
BDA Anàlisi de Dades Massives Q1
CN Xarxes Complexes Q2
DL Aprenentatge Profund Q1, Q2
IDADM Anàlisi i Mineria de Dades Intel·ligent Q1
MBM Ments, Cervells i Màquines Q2

Interacció Persona-Màquina

Acrònim Nom complet Obert 23-24
AHLT Tecnologies Avançades del Llenguatge Humà Q2
CIR Interacció Cognitiva amb Robots Q1
HCI Interacció Persona-Màquina Q2
HLE Enginyeria del Llenguatge Humà Q1

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

Acrònim Nom complet Obert 23-24
IDSS Sistemes Intel·ligents de Suport a la Decisió Q1
PMCDSS Sistemes de Suport a la Decisió Muticriteri Personalitzada Q2
SEL Aprenentatge Supervisat i Experiencial Q2
URL Aprenentatge No Supervisat i per Reforçament Q2

Sistemes Multiagents

Acrònim Nom complet Obert 23-24
MASD Disseny de Sistemes Multiagents Q2
NDVW Mons Virtuals Normatius i Dinàmics Q1
SOAS Sistemes Multiagents Autoorganitzats Q2

Modelat, Raonament i Solució de Problemes

Acrònim Nom complet Obert 23-24
CPP Resolució de Problemes i Programació amb Restriccions Q1
LAI Lògica per a la Intel·ligència Artificial Q2
PGM Models Gràfics Probabilístics Q2

Temes Actuals i Pràctica Professional de la IA

Acrònim Nom complet Obert 23-24
AIHC Intel·ligència Artificial a l'Assistència Sanitària Q1
AIS Seminari d'Intel·ligència Artificial Q2
IDAAB Aplicacions Intel·ligents d'Anàlisi de Dades a la Indústria
ISP Projecte d'un Sistema Intel·ligent Q1
NOLD Nlp Sobre Dades Obertes Vinculades
NTR Noves Tendències en Robòtica Q1
PPAI Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial Q1, Q2

Visió, Percepció i Robòtica. Tecnologies Assistencials

Acrònim Nom complet Obert 23-24
AHCT Tecnologies d'Assistència i Salut Q1
AVPR Visió Artificial i Reconeixement de Patrons Q1
COR Robòtica Cognitiva Q2
DLMIA Aprenentatge Profund per a l'Anàlisi d'Imatge Mèdica Q1
MLCG Aprenentatge Automàtic als Gràfics per Computador Q2
MRS Sistemes Multi-Robot
OR Reconeixement d'Objectes Q2

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Assignatures no vigents

Acrònim Nom complet
AAV Visió Artificial Avançada
AMLT Tècniques Avançades d'Aprenentatge Automàtic
ANLP Processament del Llenguatge Natural Avançat
CR Robòtica Cooperativa
KRE Representació i Enginyeria del Coneixement
MCDSS Sistemes de Suport a la Decisió Multicriteri