Assignatures

Obligatòries

Acrònim Nom complet Obert 17-18
CI Intel·ligència Computacional Q1
CV Visió per Computador Q1
IDAAB Aplicacions Intel·ligents d'Anàlisi de Dades a la Indústria Q2
IMAS Introducció als Sistemes Multiagents Q1
IML Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Q1
INLP Introducció al Processament del Llenguatge Natural Q1
PAR Planificació i Raonament Aproximat Q1

Optatives

Intel·ligència Computacional Avançada

Acrònim Nom complet Obert 17-18
ATCI Conceptes Avançats en Intel·ligència Computacional Q2
CN Xarxes Complexes Q2
IDADM Anàlisi i Mineria de Dades Intel·ligent Q1

Interacció Persona-Màquina

Acrònim Nom complet Obert 17-18
ANLP Processament del Llenguatge Natural Avançat Q2
CIR Interacció Cognitiva amb Robots Q1
HCI Interacció Persona-Màquina Q2

Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic

Acrònim Nom complet Obert 17-18
AMLT Tècniques Avançades d'Aprenentatge Automàtic Q1
IDSS Sistemes de Suport a la Decisió Intel·ligents Q2
KRE Representació i Enginyeria del Coneixement Q2
MCDSS Sistemes de Suport a la Decisió Multicriteri Q2

Sistemes Multiagents

Acrònim Nom complet Obert 17-18
MASD Disseny de Sistemes Multiagents Q2
NDVW Mons Virtuals Normatius i Dinàmics Q1
SOAS Sistemes Multiagents Autoorganitzats Q2

Modelat, Raonament i Solució de Problemes

Acrònim Nom complet Obert 17-18
CPP Resolució de Problemes i Programació amb Restriccions Q1
LAI Lògica per a la Intel·ligència Artificial Q2
MBM Ments, Cervells i Màquines Q2
PGM Models Gràfics Probabilístics Q2

Pràctica Professional

Acrònim Nom complet Obert 17-18
AIS Seminari d'Intel·ligència Artificial Q2
ISP Projecte d'Un Sistema Intel·ligent Q1
PPAI Pràctica Professional en Intel·ligència Artificial Q1

Visió, Percepció i Robòtica

Acrònim Nom complet Obert 17-18
AAV Visió Artificial Avançada Q1
CR Robòtica Cooperativa Q1
OR Reconeixement d'Objectes Q2