Tecnologies d'Assistència i Salut

Esteu aquí

Crèdits
4.5
Tipus
Optativa
Requisits
Aquesta assignatura no té requisits
Departament
EEL;ESAII
Assistive technologies and their incidence on healthcare are addressed and analysed. Main objective of the course is focused on the use of appropiate technologies depending on people needs and their environment. Emphasys will be on the improvement in the quality of life of affected people.

Professors

Responsable

 • Joan Cabestany Moncusi ( )

Altres

 • Andreu Catala Mallofre ( )

Hores setmanals

Teoria
1
Problemes
0
Laboratori
1.3
Aprenentatge dirigit
0.4
Aprenentatge autònom
5

Competències

Competències Tècniques Generals

Genèriques

 • CG1 - Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal·lacions en tots els àmbits de la Intel·ligència Artificial.
 • CG3 - Capacitat per a la modelització, càlcul, simulació, desenvolupament i implantació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Competències Tècniques de cada especialitat

Acadèmiques

 • CEA10 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Interacció Persona-Màquina, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.
 • CEA12 - Capacitat de comprendre les tècniques avançades d'Enginyeria del Coneixement, Aprenentatge Automàtic i Sistemes de Suport a la Decisió, i saber dissenyar, implementar i aplicar aquestes tècniques en el desenvolupament d'aplicacions, serveis o sistemes intel·ligents.

Professionals

 • CEP3 - Capacitat d'aplicació de les tècniques d'Intel·ligència Artificial en entorns tecnològics i industrials per a la millora de la qualitat i la productivitat.
 • CEP4 - Capacitat per dissenyar, redactar i presentar informes sobre projectes informaticos en l'area especifica d'Intel·ligència Artificial.
 • CEP6 - Capacitat d'assimilar i integrar els canvis de l'entorn econòmic, social i tecnològic als objectius i procediments del treball informàtic en sistemes intel·ligents.
 • CEP7 - Capacitat de respectar la normativa legal i la deontologia en l'exercici professional.

Competències Transversals

Treball en equip

 • CT3 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Actitud adequada davant el treball

 • CT5 - Estar motivat pel desenvolupament professional, per a afrontar nous reptes i per a la millora contínua. Tenir capacitat de treball en situacions de falta d'informació.

Raonament

 • CT6 - Capacitat d'avaluar i analitzar de manera raonada i crítica sobre situacions, projectes, propostes, informes i estudis de caracter cientific-tecnic. Capacitat d'argumentar les raons que expliquen o justifiquen aquestes situacions, propostes, etc.

Analisis i sintesis

 • CT7 - Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes tècnics complexos.

Objectius

 1. A specific objective will be the specification and analysis of a health service based on technology use (functionality, patient/user perspective, requirements...)
  Competències relacionades: CT3, CT5, CT7, CEA10, CEP3, CEP4, CEP6, CEP7, CG1, CG3,
 2. Acquiring correct skills on Assistive technologies
  Competències relacionades: CT3, CT5, CT6, CEA12,

Continguts

 1. Assistive technologies. State of the Art. Challenges and perspectives.
  Overview on the state of the art, depending on the specific condition and domain.
 2. Healthcare domain. Technology based services.
  Specific healthcare domain and the possible corresponding technology based services will be discussed.
 3. Ambient Assisted Living approach
  Principles of the AAL related technologies applied to the healthcare domain.
 4. Ethical and usability aspects. Quality of life
  Aspects related with ethics and user-based concepts will be treated. Improvement of the quality of life of the patients is in the focus.

Activitats

Activitat Acte avaluatiu


Tecnologies assistencials. Reptes i perspectives.


Objectius: 2
Teoria
4h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Entorn de salut. Serveis basats en tecnologia.


Objectius: 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

L'aproximació AAL


Objectius: 1 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
4h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Aspectes étics i de usabilitat. Milloora de la qualitat de vida.


Objectius: 1 2
Teoria
3h
Problemes
0h
Laboratori
6.8h
Aprenentatge dirigit
1h
Aprenentatge autònom
13.8h

Test parcialSetmana: 8
Tipus: entrega
Teoria
0h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
2h
Aprenentatge autònom
10h

Presentacio final treballSetmana: 14
Tipus: examen final
Teoria
2h
Problemes
0h
Laboratori
0h
Aprenentatge dirigit
0h
Aprenentatge autònom
10h

Metodologia docent

Methodology will be mainly based on two different activities: theory sessions and practical sessions. Both will be developed with the active participation of the students.

The schem for the theory sessions will be:

- Plenary conferences given by the teacher
- Self-study sessions done by the students on a related topic
- Students presentations about the conclusions on the topic (presentations will be part of the evaluation activities)

Practical aspect will follow a Project Based Learning approach:
1.The student should do a literature review of the field, detecting the most important research groups, patents and projects in his area of interest
2.Design of a real project based on a use case
3.Detailed analysis of the most convenient architecture and algorithmia.
4.Technologies and innovative aspects of the proposed solution
A presentation of the final project will be part of the evaluation process

Mètode d'avaluació

Evaluation will be according the implemented methodology for the course. The student will get a FINAL MARK mainly based on a continous evaluation scheme. A personal Final Exam based on theory aspects will be done, with a specific weight in the Final Mark.

Final Mark = 0,4 PROJECT evolution mark + 0,3 PROJECT final assessment + 0,15 Presentation and reporting of theory sessions + 0,15 Final Exam mark.

- The evolution of the project will be based on a number of scheduled sessions that will be evaluated by the professors and the students (some of them)

- The final assessment of the Project will be done in a public presentation session at the end of the semester. This session will be evaluated by the professors and the students. Students will be asked to submitt a complete report of the Project that will be evaluated by the professors, but will be available to all the students for their information.

- After some specific theory sessions, the students will be asked to prepare a related subjet that they will present to the audience. The professors and the students will evaluate this session (with different weights in the marks) and a report will be submitted after this presentation. Professors will consider these reports in the professors' evaluation.

- In the final exam, the student will be asked to answer some specific questions related to the theory aspects developed along the course.

Bibliografia

Bàsica:

 • Smart Technologies in Healthcare - Bruno Bouchard, CRC Press, 2017. ISBN: 9781498722001
 • Connected health : improving care, safety, and efficiency with wearables and IoT - Krohn, Richard; Metcalf, David; Salber, Patricia R, ISBN: 978-1-138-73766-2
  http://cataleg.upc.edu/record=b1493150~S1*cat