Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (novembre 2019)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: Lluís Belanche Muñoz
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Carme Murillo Barranco

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas (vocal Junta Electoral)
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca (vocal suplent Junta Electoral)
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

DELEGAT DE CENTRE DE L'ESTUDIANTAT

 • Alejandro Adán Navarro

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carme Àlvarez i Faura
 • Carlos Andújar Gran
 • Antonio Cañabate Carmona
 • Erik Cobo Valeri
 • Javier Larrosa Bondia
 • Mercè Mora Giné 
 • Jordi Petit Silvestre
 • Miquel Sànchez i Marrè
 • Maria José Serna Iglesias
 • vacant

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
 • José María Barceló Ordinas
 • Ramon Canal Corretger
 • Llorenç Cerdà Alabern
 • Juan José Costa Prats
 • Jordi Domingo Pascual
 • David López Álvarez
 • Leandro Navarro Moldes
 • Fermín Sánchez Carracedo
Ciències de la Computació
 • René Alquézar Mancho
 • Maria J. Blesa Aguilera
 • Josep Carmona Vargas
 • Marta Fairén González
 • Mario Martín Muñoz
 • Conrado Martínez Parra
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Enrique Romero Merino (vocal Junta Electoral)
 • Pere-Pau Vázquez Alcocer
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Cristina Gómez Seoane
 • Oscar Romero Moral
 • Ernest Teniente López
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofré
 • Manel Frigola Bourlon 
Estadística i Investigació Operativa
 • Karina Gibert Oliveras
 • Lídia Montero Mercadé
Física
 • Elvira Guardia Manuel
 • Ferran Mazzanti Castrillejo
Matemàtiques
 • Guillermo González Casado
 • M. Àngela Grau Gotés
 • José Luis Ruiz Muñoz
Organització d’Empreses
 • Jose Cabré Garcia
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Sergio Álvarez Napagao
 • Xavier Burgués Illa
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Silverio Juan Martínez Fernández
 • Sergi Nadal Francesch
 • Alejandro Ríos Jerez
 • Joan Sardà Ferrer 
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente (vocal suplent Junta Electoral)
 • vacant

PAS

 • Carme Alcalà Val
 • Rosa Anglès Ruiz
 • Anna Casas Casademunt
 • Maribel Castillo Rodríguez (vocal Junta Electoral)
 • Antonia Gómez González (vocal suplent Junta Electoral)
 • Maribel Gutiérrez Delgado
 • Carolina Martín Cantero
 • Rosa María Martín Santiago
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado

Estudiantat 

 • Álvaro Ariño Cabau
 • Misericordia Avila Irigaray
 • Víctor Manuel Delgado Padilla (vocal suplent Junta Electoral)
 • Ana Díaz Poveda
 • Joaquim Ferrer Sagarra
 • Marc Gàllego Asín
 • Guillem González Valdivia (vocal Junta Electoral)
 • Alexandre Gràcia Calvo
 • Pau Luque i Ruiz
 • Alex Rubiano Márquez
 • Àlex Rubio i Quintana
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant