Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (Novembre 2017)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: Lluís Belanche Muñoz
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Qualitat: Roser Rius Carrasco
 • Vicedegana d'Estudiantat: María Teresa Abad Soriano
 • Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Carme Murillo Barranco
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny (membre Junta Electoral)
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Toni Urpí Tubella
 • FIS: Rossend Rey Oriol
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

DELEGADA DE CENTRE DE L'ESTUDIANTAT

 • Jazmin Ester Gell

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carme Àlvarez i Faura
 • Carlos Andújar Gran
 • Ramon Canal Corretger
 • Antonio Cañabate Carmona
 • Núria Castell Ariño
 • Anna de Mier Vinué
 • Josep Ramon Herrero Zaragoza
 • Mercè Mora Giné 
 • Miquel Sànchez i Marrè
 • vacant

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
 • José María Barceló Ordinas
 • Llorenç Cerdà Alabern
 • Julita Corbalán González
 • Juan José Costa Prats
 • Jordi Domingo Pascual
 • Silvia Llorente Viejo
 • Leandro Navarro Moldes
 • Fermín Sánchez Carracedo
Ciències de la Computació
 • Maria J. Blesa Aguilera
 • Antonio Chica Calaf
 • Marta Farién González
 • Javier Larrosa Bondia
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Jordi Petit Silvestre
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Emma Rollón Rico
 • Enrique Romero Merino
 • Maria Serna Iglesias
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Cristina Gómez Seoane
 • Enric Mayol Sarroca
 • Ernest Teniente López
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Joan Aranda López
 • Manel Frigola Bourlon (membre suplent Junta Electoral)
Estadística i Investigació Operativa
 • Karina Gibert Oliveras
 • Lídia Montero Mercadé
Física
 • Elvira Guardia Manuel
 • Ferran Mazzanti Castrillejo
Matemàtiques
 • M. Àngela Grau Gotés
 • Anna Rio Doval
 • José Luis Ruiz Muñoz
Organització d’Empreses
 • Jose Cabré Garcia
 • vacant

PDI-B Modalitat Centre

 • Xavier Burgués Illa
 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Joan Sardà Ferrer (membre suplent Junta Electoral)
 • Rodrigo Ignacio Silveira (membre Junta Electoral)
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Vallés Fuente
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant

PAS

 • Pere Abraham Mengual
 • Rosa Anglès Ruiz
 • Carme Bernaus Garcia
 • Anna Casas Casademunt
 • Antonia Gómez González
 • Albert Obiols Vives
 • Laura Palanca Angulo (membre Junta Electoral)
 • Manel Rodero Blánquez (membre suplent Junta Electoral)
 • Lluïsa Romeu Blay
 • Daniel Sánchez Dorado

Estudiantat (renovació novembre 2018)

 • Alejandro Adán Navarro
 • Franco Junior Araujo Lescano
 • Adrià Cabeza Sant'Anna
 • Christopher Luis Dortignacq Meneses
 • Alejandro Fortes Hidalgo (membre suplent Junta Electoral)
 • Marc Gàllego Asín
 • Margarita Geleta Geleta
 • Pau Luque i Ruiz
 • Oriol Martí i Rodríguez
 • Bernat Oliveras Boada
 • Jose Pérez Cano
 • Guillem Ramírez Miranda
 • Alex Rubio i Quintana
 • Amanda Verdugo Acosta (membre Junta Electoral)
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant
 • vacant