Junta de Facultat

Esteu aquí

La Junta, que presideix el degà o degana, és l'òrgan de govern del centre docent.

Composició (novembre 2021)

MEMBRES NATS

Equip deganal

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegana Cap d'Estudis: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegà de Relacions Institucionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz

PDI representant davant del degà

 • AC: Josep Llosa Espuny 
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas 
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca 
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

Delegat de l'estudiantat de la FIB

 • Christopher Luis Dortignacq Meneses

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A Modalitat Centre

 • Carme Àlvarez i Faura
 • Carlos Andújar Gran
 • Joan Aranda López
 • Ramon Canal Corretger
 • Daniel Jiménez González
 • Mercè Mora Giné
 • Jordi Petit Silvestre
 • Maria José Serna Iglesias
 • Ernest Teniente López
 • vacant 

PDI-A Modalitat Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
 • José María Barceló Ordinas
 • Davide Careglio
 • Llorenç Cerdà Alabern
 • Juan José Costa Prats
 • David López Álvarez
 • Leandro Navarro Moldes
 • Fermín Sánchez Carracedo
Ciències de la Computació
 • Maria Josep Blesa Aguilera
 • Antonio Chica Calaf
 • Marta Fairén González
 • Mario Martín Muñoz
 • Conrado Martínez Parra
 • Àngela Nebot Castells
 • Albert Oliveras Llunell
 • Enric Rodríguez Carbonell
 • Enrique Romero Merino 
 • Miquel Sànchez i Marré
 • Pere-Pau Vázquez Alcocer
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Alberto Abelló Gamazo
 • Claudia Patricia Ayala Martínez
 • Carles Farré Tost
 • Carme Quer Bosor
 • Cristina Gómez Seoane
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Andreu Català Mallofre
 • Manel Frigola Bourlon
Estadística i Investigació Operativa
 • Erik Cobo Valeri
 • Pedro Delicado Useros
Física
 • Manel Canales Gabriel 
 • vacant
Matemàtiques
 • Guillermo González Casado
 • M. Àngela Grau Gotés
 • Rodrigo Ignacio Silveira Isoba
Organització d’Empreses
 • Antonio Cañabate Carmona
 • Ferran Sabaté Garriga

PDI-B Modalitat Centre

 • Josep-Llorenç Cruz Diaz
 • Petar Jovanovic
 • Silverio Juan Martínez Fernández
 • Joaquim Motger de la Encarnación
 • Sergi Nadal Francesch
 • Anna Queralt Calafat
 • Alejandro Ríos Jerez
 • Joan Sardà Ferrer 
 • Antonia Soler Cervera 
 • Borja Valles Fuente 

PAS

 • Carme Alcalà Val
 • Eugènia Bretones Espejo
 • Anna Casas Casademunt
 • Ivette Garcia Manuel
 • Antonia Gómez González 
 • Montserrat Jándula Congost
 • Rosa María Martín Santiago
 • Albert Obiols Vives
 • Daniel Sánchez Dorado
 • Carme Tallón Montoro

Estudiantat 

 • Javier Armaza Bravo
 • Óscar Barragán Galán
 • Francisco Javier Costa Ferrer-Vidal
 • Joel Díaz Álvarez
 • Mónica Jiménez Candela
 • Pol Marcet Sardà
 • Oriol Ramos Puig
 • Marcos Roca Voltá
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Àlex Rubio i Quintana
 • Albert Ruiz Vives
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant 
 • vacant
 • vacant 
 • vacant