Mentories entre iguals

Esteu aquí

En les Mentories els estudiants més veterans de grau/màster acullen i acompanyen als estudiants de nou ingrés al llarg de 7 sessions d’1 hora durant el primer quadrimestre del curs acadèmic.

L'objectiu és triple: ajudar-los a ubicar-se tant físicament (els espais, el seu ús) com acadèmicament (organització del grau, normatives, eines, dificultats), propiciar la creació de noves relacions socials treballant en grups petits amb continguts no acadèmics i, per últim, donar-los eines per desenvolupar hàbits d'estudi saludables i profitosos.

La peça fonamental d’aquest projecte és fer ús de l'experiència i de la proximitat generacional dels estudiants de la FIB de cursos més avançats amb els estudiants de nou ingrés.

Els ‘veterans’ s’encarreguen de fer l’acollida i l'acompanyament dels ‘nous’, d’això se’n diu ‘mentories entre iguals’.

El projecte ha comptat des dels seus inicis amb el suport de la Delegació d’estudiants de la FIB (DEFIB) i ha estat una iniciativa del deganat de la FIB. En les dues primeres edicions s'han ofert les mentories als estudiants del GEI però en la tercera edició hem incorporat al GCED.

Vídeo on estudiants del primer curs del GEI (Grau en Enginyeria Informàtica) fan un debat sobre el programa de mentories.

Cada nova edició comença amb una crida, al llarg del mes de maig, per captar mentors. Es fa la selecció de mentors i, en una reunió general quan acaba el curs, se'ls presenta el projecte amb tots els detalls

Normalment, abans de les vacances d’estiu, els voluntaris reben una formació totalment gratuïta en eines de coaching (unes 10 hores). La primera setmana de classe del curs comencen les sessions de mentoria. Cada mentor se’n fa càrrec d’entre 15-18 estudiants nous. Tal com passa amb la resta d’assignatures, la comunicació entre el mentor i el seu grup es fa a través del Racó.

De les 7 sessions d’1 hora que tindrà cadascun dels 28 grups de mentories, es procura fer les 3 primeres coincidint amb les tres primeres setmanes del curs. Després, es fa una sessió cada 15 dies aproximadament. A finals de novembre és molt aconsellable que tots els grups hagin acabat les mentories. El mentor que finalitza satisfactòriament el programa rep fins a 2 ECTS per activitats exatrauniversitàries i l'acreditació oficial de l'ICE del curs de Coaching.

Opinions


Dels mentoritzats

“Realment m'han resultat super útils, m'han explicat moltes coses que no sabia o que no tenia clares, i quan et trobes en un entorn nou i on tot és tant diferent s'agraeix molt tenir algú al teu costat que t'ajudi i t'orienti una mica. M'ha aclarit molts dubtes que tenia. A més a més el meu mentor ha aconseguit fer les classes súper divertides i entretingudes.”

“M'han ajudat a conèixer tot el mon desconegut de la facultat (que no era poc), a organitzar un horari d'estudi adient a la carrera i a relacionar-me amb la gent amb més facilitat.”

“Me han servido para entender temas como la matrícula, los créditos... Y me ha gustado mucho el hecho de que sea un alumno más mayor quien las haga, ya que habla desde su experiencia.”

“Com cada alumne de primer curs, al entrar anava super perdut amb tot, i les mentories m'han ajudat amb les coses més essencials del funcionament de la FIB. Recomano 100% que es faci en els següents anys pels nous alumnes, ja que és de molta ajuda!”

 

Dels mentors

“Experiència molt positiva tant per mi com a mentor com pels estudiants. Els hi ha fet certa mandra en determinats moments però jo crec que els hi ha estat molt útil ja que se'ls hi han resolt molts dubtes que han anat preguntant i han après coses útils i necessàries.”

“Tot i la baixa assistència que he tingut en tot moment en aquest grup crec que les mentories han estat una bona experiència tant per mi com pels mentoritzats. Crec que és una molt bona eina per explicar les coses més importants del funcionament de la FIB que d'altra banda sinó vas aprenent a cops i de fet crec que els alumnes en el fons ho valoren tot i que algunes vegades els suposa un petit esforç assistir-hi.”

 

Premsa


El diari El Punt Avui ha publicat un parell de notícies explicant aquest programa pilot  (El Punt avui, Raül Garcia i Aranzueque, 19 de juny de 2017). Per documentar-se va venir a la FIB i va entrevistar a 5 mentors i 5 mentoritzats.

Les universitats més humanes

El germà gran de la uni

La revista L'Oasi, publicada pels alumnes de la FIB, ha dedicat una página del número 55 a les Mentories destacant la seva utilitat.

Les mentories no són inútils

 

Recull d'edicions


 

És la setena edició del Programa de Mentories per a estudiants del GEI, la cinquena edició per als estudiants del GCED i la segona per als estudiants del GIA.

 • Hi ha un total de 33 mentors a càrrec de 23 subgrups del GEI (14 al torn de matí i 9 al torn de tarda), 4 subgrups del GCED i 2 subgrups del GIA, coordinats per l’exestudiant del GEI Ismael Quiñones. Dels 33 mentors, hi ha 23 de GEI, 8 de GCED i 2 de GIA.
 • Les set sessions de mentories es realitzen en format presencial entre els mesos de setembre i novembre.
 • Al juny i al setembre s’han realitzat dues edicions presencials del curs de formació de tècniques per connectar i acompanyar en la mentoria.
 • S’han fet tres reunions generals de seguiment per les persones mentores a les quals han assistit també la vicedegana cap d’estudis de la fase inicial en tant que responsable del programa.
 • El 90,91% de l’estudiantat mentor ha respost també una enquesta (30 persones). El 100% d’aquests recomanaria les mentories a l’estudiantat de nou ingrés i també el 100% recomanarien fer de mentor a l’estudiantat de la FIB. El 34,5% ha fet de mentor perquè considera que és una activitat útil per a l’estudiantat i el 41,4% perquè així ho van decidir en el moment que van ser mentoritzats, quan van arribar a la FIB.

És la sisena edició del Programa de Mentories per a estudiants del GEI, la quarta edició per als estudiants del GCED i la primera per als estudiants del GIA.

 • Hi ha un total de 39 mentors a càrrec de 25 subgrups del GEI (15 al torn de matí i 10 al torn de tarda), 4 subgrups del GCED i 2 subgrups del GIA, coordinats per l’estudiant del GEI Ismael Quiñones.
 • Les set sessions de mentories es realitzen en format presencial.
 • Al Juny i al Setembre, en horari de tarda i matí, respectivament, s’han realitzat dues edicions presencials del curs de formació de tècniques per connectar i acompanyar en la mentoria.
 • S’han fet tres reunions generals de seguiment per les persones mentores a les quals han assistit també la vicedegana cap d’estudis de la fase inicial en tant que responsable del programa.
 • El 97,44% de l’estudiantat mentor ha respost també una enquesta (38 persones). El 100% recomanaria les mentories a l’estudiantat de nou ingrés i 37 recomanarien fer de mentor a l’estudiantat de la FIB. El 47,4% ha fet de mentor perquè considera que és una activitat útil per a l’estudiantat i el 36,8% perquè així ho van decidir en el moment que van ser mentoritzats, quan van arribar a la FIB.

És la cinquena edició del Programa de Mentories per a estudiants del GEI i la tercera edició per als estudiants del GCED.

 • Hi ha un total de 28 mentors a càrrec de 20 subgrups del GEI (12 al torn de matí i 8 al torn de tard) i 4 subgrups del GCED, i coordinats per l’estudiant del GEI Alberto Garrote.
 • Les set sessions de mentories es realitzen en format presencial. Si hi ha estudiants confinats, el format és híbrid.
 • Al Setembre es van realitzar dues edicions presencials, en horari de matí o de tarda, del curs de formació de tècniques per connectar i acompanyar en la mentoria.
 • S’han fet tres reunions generals de seguiment per les persones mentores a les quals han assistit també la vicedegana d’estudiantat i la vicedegana cap d’estudis de la fase inicial en tant que responsables del programa.
 • El 100% de l’estudiantat mentor ha respost també una enquesta (28 persones). El 100% recomanaria les mentories a l’estudiantat de nou ingrés i el 96,4% recomanaria fer de mentor a l’estudiantat de la FIB. El 60,7% ha fet de mentor perquè considera que és una activitat útil per a l’estudiantat.

És la quarta edició del Programa de Mentories per a estudiants del GEI i la segona edició per als estudiants del GCED.

 • Cada mentor s’ha fet càrrec d’un grup format per uns 15 estudiants de nova entrada, amb els que s’ha trobat almenys en 7 sessions durant el quadrimestre, cadascuna d’una hora de durada. La coordinadora del grup de mentors ha estat l’estudianta Aurora Tomàs Berjaga.
 • Hi ha hagut quatre reunions de coordinació amb tots els mentors, al juliol i a l’inici,al mig i al final de quadrimestre, a les quals han assistit també la vicedegana d’estudiantat i la vicedegana cap d’estudis de la fase inicial en tant que responsables del programa.
 • D’acord amb les enquestes realitzades, l’existència del programa és molt ben valorada tant per estudiants com per mentors. El suport donat pel coordinador de mentories s’ha valorat molt positivament, així com les funcionalitats aportades pel racó.
 • Estudiantat mentor: 29 estudiants del GEI,  tots i totes amb més de 90 ECTS superats, i 8 estudiants del GCED, dels quals 4 són de segon i 4 de tercer curs.
 • Formació prèvia: 34 mentores i mentors han seguit un curs de 10 hores Tècniques per connectar i acompanyar en la mentoria impartit per l’ICE, amb continguts renovats respecte a anys anteriors, 16 a l’edició de juliol i 18 a la de setembre.
 • Estudiants mentoritzats: 400 del GEI i 60 del GCED.
 • Subgrups: 27 del GEI i 4 del GCED.
 • Sessions: 7 per subgrup.

La tercera edició de les Mentories ha funcionat d’una forma molt similar a les edicions anteriors. No obstant, s’han introduït alguns canvis que han tingut un impacte positiu.

 • Horaris: S’ha tornat a utilitzar la franja cultural dels dimecres per bastants grups, dos grups han fet mentories “entre” o “abans” de classes. Comprovem que les franges “entre” classes són les que porten a una major participació.  
 • S’incorporen els estudiants del GCED al programa. 
 • 32 mentors, d’un total de 33, han participat en una de les dues sessions del curs de coaching.  
 • Hi ha hagut quatre reunions amb els mentors (juliol, setembre, octubre i desembre). En aquesta edició s’ha introduït la reunió de mig quadrimestre, que es valora positivament.
 • La pròpia existència del programa és molt ben valorada tant per estudiants com per mentors. El suport donat pel coordinador de mentories es valora molt positivament, així com les funcionalitats aportades pel racó. 
 • S’ha fet una primera anàlisi de l’impacte acadèmic de les mentories i s’ha comprovat que entre els estudiants que aproven totes les assignatures del quadrimestre n’ hi ha una majoria que han tingut una alta participació en el programa (5 o més sessions). En canvi, els estudiants que no aproven cap assignatura majoritàriament no han assistit a mentories (Assistència Nul·la).

La segona edició de les Mentories ha funcionat d’una forma molt similar a l’edició anterior. No obstant, s’han introduït alguns canvis que han tingut un impacte positiu, d’altres no tant però ho apuntem a la llista de millores futures:

 • Els horaris de les mentories en aquesta edició s’han fet, majoritàriament, en la franja cultural i alguns, pocs, en les franges d'exàmens. Ha estat més ben valorat que en l’edició anterior.
 • Els mentors han participat més activament en les enquestes. Tenim més informació.
 • S’ha aconseguit gravar un vídeo amb testimonis dels mentoritzats. L’objectiu és presentar-lo a l’acte de benvinguda del pròxim curs. El curs passat es va intentar però no va ser possible.
 • 22 del 28 mentors han fet el curs de coaching mentre que en l'edició 16/17 els 28 van fer el curs de coaching. S’ha d’intentar que tothom faci la formació.
  Per qüestions de calendari, no s'ha fet una reunió planificada a mig quadrimestre i s'ha detectat que són necessàries més reunions de coordinació.
  Aquest curs tenim llistes d'assistència encara que no de totes les sessions i no de tots els grups però comencem a tenir identificats bastants assistents. Caldrà fer un anàlisis de les dades recollides per identificar un possible impacte acadèmic de les mentories.
 • Cal ajustar alguns continguts d’algunes sessions i tenir més en compte el calendari acadèmic.

S’ha realitzat la primera edició d’aquest programa en el quadrimestre 1 del curs 16/17. Hi han participat tots els estudiants de nou ingrés (411) durant el seu primer quadrimestre a la FIB. Els estudiants s’han repartit en 28 grups a cadascun dels quals se li ha assignat un mentor, és a dir, un estudiant que ha cursat un mínim de 90 ECTS. Tots els mentors han realitzat un curs en coaching, impartit amb el suport de l’ICE, s’ha comptat amb un Racó adaptat i amb un estudiant-coordinador, Carlos García Calatrava, que ha gestionat el dia a dia del programa. Des de la FIB, el suport l’han proporcionat la Cap d’Estudis de Fase Inicial i la Vicedegana d’Estudiantat, que han elaborat el material de partida.

El programa ha implicat la realització de set sessions d’una durada aproximada d’una hora en tot el quadrimestre. El dia 9 de novembre s’ha realitzat una reunió general de seguiment, en la que s’ha constatat un alt grau de satisfacció per part dels mentors.

En una enquesta realitzada al final del quadrimestre, els estudiants han valorat positivament l’activitat (Participació en l’enquesta: 37%; recomanen les mentories als estudiants nous: 75,8%; estan satisfets o molt satisfets amb les mentories: 65,4%; pensen que són útils o molt útils: 58%).