Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sessió informativa del Màster

Si vols assistir a una de les sessions, apunta't! Les sessions tindran lloc:

  • dimarts 6 de juliol, 16 h, en línia per GMeet - inscripció tancada 
  • dilluns 6 de setembre, 16 h, en línia per GMeet - inscripció tancada
Per a qualsevol dubte, contacta amb info.masters@fib.upc.edu

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com objectiu principal, proporcionar la formació  pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica i didàctica, defineix un perfil de professorat que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

La FIB imparteix les especialitats de: Tecnologia, FP (famílies industrials) modalitat presencial y FP (famílies industrials) modalitat semipresencial.

Núm. places

60 (especialitat en tecnologia) + 60 (especialitat en formació professional, de les quals 30 són en modalitat presencial i 30 semipresencial)

Durada

D'octubre a juny. Un curs acadèmic, 60 ECTS.
També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics); 29 ECTS el primer any i 31 ECTS el segon any

Dedicació

El Màster té 60 crèdits ECTS que es correspont a una dedicació aproximada de l'estudiant entre 10 i 12 hores diaries.
En la modalitat presencial s'inclouen les 15 hores de docència presencial setmanal. I en el cas semipresencial s'inclouen les hores de docència en dissabte. Ambdos casos també es contemplen les hores de pràcticum en el centre.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà.

Preus

Preu aproximat del màster és de 1.860 €.

Perfil d'entrada

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. A més a més, les diferents titulacions han de ser concordants amb l’especialitat del màster a la que es vol accedir-hi.

Segells de qualitat

Acreditació AQU - Favorable