Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sessió Informativa del Màster

Si vols assistir-hi, apunta't a una de les dues sessions! La primera tindrà lloc dimecres 4 de juliol a les 16 h i la segona, dijous 6 de setembre a les 16 h. Totes dues sessions es duran a terme en la sala d'Actes Manuel Martí Recober de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB, edifici B6, planta baixa)

Sobre

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com objectiu principal, proporcionar la formació  pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica i didàctica, defineix un perfil de professorat que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

La FIB imparteix les especialitats de:

  • Tecnologia
  • Formació Professional (famílies industrials)

Destinataris

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. A més a més, les diferents titulacions han de ser concordants amb l’especialitat del màster a la que es vol accedir-hi.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Durada

Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre

Dedicació

Temps complet: 15h classes, 15h treball personal per setmana i en paral·lel la realització del pràcticum en centres docents.
Temps parcial: la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum es realitza durant el segon curs acadèmic.
Les classes són a la tarda (16h-21h) 

Preus

Preu aproximat del màster, 2.530 € (3.795 € per a no residents a la UE). 


Acreditacions

Acreditació AQU - Favorable

Inscripció a la sessió informativa

Les dades requerides en el present formulari són de caràcter voluntari. El fet que l'usuari/a les doni pressuposa que sap que la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, la UPC) disposa d'un fitxer de dades automatitzat amb caràcter personal creat amb la finalitat de realitzar un manteniment i una gestió adequats de la relació que l'uneix amb l'usuari/a, així com de les tasques d'informació. El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat de la UPC. L'usuari/a pot exercir els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres normes de desenvolupament. Per aquest efecte contactar via adreça electrònica amb apre@fib.upc.edu o bé per correu postal a: Facultat d'Informàtica de Barcelona. c/ Jordi Girona 1-3. Edifici B6. Campus Nord. 08034 Barcelona. Si l'usuari/a emplena aquestes dades de caràcter voluntari, consent la cessió de les dades de caràcter personal que conté aquest fitxer automatitzat a persones o entitats la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació de tasques necessàries d'informació.