Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sessió Informativa del Màster

Si vols assistir-hi, apuntat! La sessió tindrà lloc a les 16.00 h a la sala d'Actes Manuel Martí Recober de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB, edifici B6, planta baixa).

  • Dimecres 3 de juliol de 2019
  • Dimecres 4 de setembre de 2019

Sobre

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com objectiu principal, proporcionar la formació  pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica i didàctica, defineix un perfil de professorat que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

La FIB imparteix les especialitats de:

  • Tecnologia
  • FP (famílies industrials) modalitat presencial
  • FP (famílies industrials) modalitat semipresencial

Destinataris

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. A més a més, les diferents titulacions han de ser concordants amb l’especialitat del màster a la que es vol accedir-hi.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà.

Durada

D'octubre a juny. Un curs acadèmic, 60 ECTS.

També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics); 29 ECTS el primer any i 31 ECTS el segon any

Dedicació

MODALITAT PRESENCIAL

Temps complet: 15h classes presencials, 15h treball personal com a mitjana per setmana i en paral·lel la realització del pràcticum en centres docents.
Temps parcial: la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum i el TFM es realitzen durant el segon curs acadèmic.

Les classes són a la tarda (entre les 16h-21h)

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Temps complet: Es realitzen 1 o 2 sessions presencials mensuals en horari de dissabte. El pràcticum en centres docents és presencial.

Temps parcial: la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum i el TFM es realitzen durant el segon curs acadèmic.

Preus

Preu aproximat del màster, 2.530 € (3.795 € per a no residents a la UE). 


Segells

Acreditació AQU - Favorable

Inscripció a la sessió informativa