Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com objectiu principal, proporcionar la formació  pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica i didàctica, defineix un perfil de professorat que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Destinataris

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. A més a més, les diferents titulacions han de ser concordants amb l’especialitat del màster a la que es vol accedir-hi.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Durada

Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre

Dedicació

Temps complet: 15h classes, 15h treball personal per setmana i en paral·lel la realització del pràcticum en centres docents.
Temps parcial: la meitat que a temps complet. En aquest cas el pràcticum es realitza durant el segon curs acadèmic.
Les classes són a la tarda (16h-21h) 

Preus

Preu aproximat del màster, 2.530 € (3.795 € per a no residents a la UE).