Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com objectiu principal, proporcionar la formació  pedagògica i didàctica necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica.

Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica i didàctica, defineix un perfil de professorat que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

La FIB imparteix les especialitats de:

  • Tecnologia
  • FP (famílies industrials) modalitat presencial
  • FP (famílies industrials) modalitat semipresencial

Destinataris

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. A més a més, les diferents titulacions han de ser concordants amb l’especialitat del màster a la que es vol accedir-hi.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà.

Durada

D'octubre a juny. Un curs acadèmic, 60 ECTS.

També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics); 29 ECTS el primer any i 31 ECTS el segon any

Dedicació

El Màster té 60 crèdits ECTS que es correspont a una dedicació aproximada de l'estudiant entre 10 i 12 hores diaries.

En la modalitat presencial s'inclouen les 15 hores de docència presencial setmanal. I en el cas semipresencial s'inclouen les hores de docència en dissabte. Ambdos casos també es contemplen les hores de pràcticum en el centre.

Preus

Preu aproximat del màster és de 1.860 € .

Segells

Acreditació AQU - Favorable