Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Esteu aquí

Sessió Informativa del Màster

Si vols assistir-hi, apuntat! La sessió tindrà lloc a les 16h a la sala d'Actes Manuel Martí Recober de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB, edifici B6, planta baixa).

Sobre

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica. Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica que aporta defineix un perfil que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Destinataris

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial, expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster. El màster té com a objectiu proporcionar la formació necessària per exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional específica. Amb una clara orientació professional, l'especialització pedagògica que aporta defineix un perfil que habilita per a l’exercici de la professió docent i proporciona al sistema educatiu professionals altament qualificats.

Idioma

Les assignatures s'imparteixen en català o castellà, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Durada

Un curs acadèmic. També es pot cursar el Màster a temps parcial (dos anys acadèmics), 60 crèdits ECTS. Inici: octubre

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h treball personal per setmana
Temps parcial: la meitat que a temps complet.
Les classes són a la tarda (15h-20h) 

Preus

Preu aproximat del màster, 2.530 € (3.795 € per a no residents a la UE). Inscripció a la sessió informativa

Les dades requerides en el present formulari són de caràcter voluntari. El fet que l'usuari/a les doni pressuposa que sap que la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, la UPC) disposa d'un fitxer de dades automatitzat amb caràcter personal creat amb la finalitat de realitzar un manteniment i una gestió adequats de la relació que l'uneix amb l'usuari/a, així com de les tasques d'informació. El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat de la UPC. L'usuari/a pot exercir els drets d'accés, rectificació i, si escau, cancel·lació, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres normes de desenvolupament. Per aquest efecte contactar via adreça electrònica amb apre@fib.upc.edu o bé per correu postal a: Facultat d'Informàtica de Barcelona. c/ Jordi Girona 1-3. Edifici B6. Campus Nord. 08034 Barcelona. Si l'usuari/a emplena aquestes dades de caràcter voluntari, consent la cessió de les dades de caràcter personal que conté aquest fitxer automatitzat a persones o entitats la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació de tasques necessàries d'informació.