Enginyeria del Software

Esteu aquí

Capacita per participar en projectes de desenvolupament, manteniment i avaluació de serveis i sistemes software de natura diversa. La participació pot ser amb diversos rols, com director de projecte, analista, expert de domini, enginyer de requisits, arquitecte del software, administrador de bases de dades, i un llarg etcètera. Els projectes poden ser de complexitat arbitrària (per exemple, involucrant equips de diversos països), de criticitat màxima (amb responsabilitats que poden fins i tot fer dependre vides humanes del seu correcte funcionament) i de natura tècnica diversa (sistemes basats en serveis, sistemes web, sistemes en temps real, sistemes encastats, sistemes empresarials, etc.). Com a tret diferencial, capacita per assegurar que aquests projectes compliran criteris de qualitat reconeguts i actuals en la disciplina; seran desenvolupats amb rigor màxim i usant coneixement molt divers; i tindran cura d’aspectes socials com ara la sostenibilitat, la gestió òptima de recursos i la privacitat.

 

Orientació professional

El software continua sent una part nuclear dels sistemes informàtics. A més, en els darrers anys ha passat a ser la part fonamental dels serveis que s'ofereixen a persones i a organitzacions. De fet, es parla actualment de software com a servei ("software as a service"). El sector dels serveis, en sentit ampli, és l'element central de les economies desenvolupades, i el sector de major creixement econòmic, i avui dia es fa difícil parlar de serveis sense parlar del software que, en la major part dels casos, els sustenta.
Per aquest motiu, un/a Enginyer/a Informàtic/a especialista en Enginyeria del Software té sortides molt diverses en la societat actual. L’especialitat capacita per ocupar llocs de responsabilitat en:

 • Desenvolupament de serveis i sistemes software aplicant els mètodes, les tècniques i les eines de l'enginyeria del software i, concretament, els que són més actuals.
 • Qualsevol dels rols professionals habituals associats a la disciplina: enginyer de requisits, arquitecte del software, administrador de bases de dades, etc.
 • Avaluació de les organitzacions pel que fa als processos d'enginyeria del software, així com el disseny i la implantació de plans de millora de la gestió i de la qualitat.

Coordinador d'especialitat

Person Department Email
Franch Gutiérrez, Xavier ESSI

Professors d'especialitat

Person Department Email
Abello Gamazo, Alberto ESSI
Alier Forment, Marc ESSI
Asenjo Carvajal, Víctor ESSI
Béjar Alonso, Javier CS
Beltran Andreu, Jose Luis ESSI
Burgués Illa, Xavier ESSI
Casañ Guerrero, María José ESSI
Catot Bragós, Carlota ESSI
Costal Costa, Dolors ESSI
Delgado Pin, Jordi CS
Duran Manzano, Pau ESSI
Escudero Bakx, Gerard CS
Farre Tost, Carles ESSI
Fonseca Casas, Pau EIO
Franch Gutiérrez, Xavier ESSI
Garcia Subirana, Joan EIO
Gil Gomez, Marisa AC
Gómez Seoane, Cristina ESSI
Lapuente Ferran, Raimon ESSI
Mallol Rúbies, Jordi ESSI
Martínez Fernández, Silverio Juan ESSI
Martínez Martínez, Matías Sebastián ESSI
Montero Garcia, Jordi EIO
Morales Garcia, Sergio ESSI
Motger de la Encarnacion, Quim ESSI
Nadal Francesch, Sergi ESSI
Oriol Hilari, Marc ESSI
Picornell Alandete, Vicent ESSI
Piguillem Poch, Jordi ESSI
Queralt Calafat, Anna ESSI
Ramirez Perez, Inmaculada ESSI
Rello Saltor, Manuel ESSI
Renom Vilaro, Albert ESSI
Romero Moral, Oscar ESSI
Sancho Samso, Maria Ribera ESSI
Teniente Lopez, Ernest ESSI

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT ENGINYERIA DEL SOFTWARE

 • CES1
  Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari, que es comportin de forma fiable i eficient, que tinguin un desenvolupament i un manteniment assequible i que compleixin normes de qualitat aplicant les teories, els principis, els mètodes i les pràctiques d'Enginyeria del Software.
  • CES1.1
   Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o crítics.
  • CES1.2
   Donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, dels estàndards i de les tecnologies disponibles.
  • CES1.3
   Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construcció de software que es poguessin presentar.
  • CES1.4
   Desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i aplicacions distribuïdes amb suport de xarxa.
  • CES1.5
   Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades.
  • CES1.6
   Administrar bases de dades (CIS4.3)
  • CES1.7
   Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software.
  • CES1.8
   Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes de control i de temps real.
  • CES1.9
   Demostrar comprensió en la gestió i govern dels sistemes software.
 • CES2
  Valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dintre de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les organitzacions.
  • CES2.1
   Definir i gestionar els requisits d'un sistema software.
  • CES2.2
   Dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes d'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.
 • CES3
  Identificar i analitzar problemes; dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adient de les teories, dels models i de les tècniques actuals.
  • CES3.1
   Desenvolupar serveis i aplicacions multimèdia.
  • CES3.2
   Dissenyar i gestionar un magatzem de dades (data warehouse).

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitatRequisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.