Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dilluns 14 desembre 2020

15:00
User Behavioral Segmentation Based on Math Input
HENRY QIU LO
DANIEL MARTÍN-ALBO SIMÓN
LIDIA MONTERO MERCADÉ
Google Meet / Dilluns 14 desembre 2020
MIRI