Properes lectures

Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a gestio.tfm@fib.upc.edu amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Lectures passades

Dimecres 27 octubre 2021

15:30
Generalized optimization models of linguistic laws.
DAVID CARRERA CASADO
RAMON FERRER CANCHO
Google Meet / Dimecres 27 octubre 2021
MIRI
16:00
Optimizing Energy Market Participation with Batteries
ALAA CHEAIB
MIHAIL MIHAYLOV
MARTA ARIAS VICENTE
Google Meet / Dimecres 27 octubre 2021
MIRI
16:45
Text summarization of online hotel reviews with sentiment analysis
GUIFRÉ BALLESTER BASOLS
ALFREDO VELLIDO ALCACENA
Google Meet / Dimecres 27 octubre 2021
MIRI

Dijous 28 octubre 2021

10:00
Hardware-Software Co-design for Low-cost AI processing in Space Processors
MARC SOLÉ I BONET
LEONIDAS KOSMIDIS
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MIRI
10:45
Evaluation of the Parallel Computational Capabilities of Embedded Platforms for Critical Systems
ALVARO JOVER ALVAREZ
LEONIDAS KOSMIDIS
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MIRI
11:30
Diseño, evaluación e implementación del protocolo de coherencia y consistencia de datos en sistemas multiprocesador con base en la arquitectura Lagarto RISC-V.
NOE BUSTAMANTE PERALTA
ADRIAN CRISTAL KESTELMAN
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MIRI
12:15
Java vs. Python en IA
MARCO MIGUEL AGUADO ACEVEDO
MARISA GIL GOMEZ
Google Meet / Dijous 28 octubre 2021
MIRI

Divendres 29 octubre 2021

09:00
Smart rehabilitation
VÍCTOR SENDINO GARCÍA
ANDRÉS PEREZ-URIBE
MARTA ARIAS VICENTE
Google Meet / Divendres 29 octubre 2021
MIRI
09:45
A study of Deep Learning techniques for sequence-based problems
DIEGO QUINTANA VALENZUELA
MARTA ARIAS VICENTE
ARGIMIRO ARRATIA QUESADA
Google Meet / Divendres 29 octubre 2021
MIRI
10:30
Deep learning based Recommender System for an online retailer
MANUEL ALEJANDRO BREVE RAMÍREZ
ARGIMIRO ARRATIA QUESADA
MARTA ARIAS VICENTE
Google Meet / Divendres 29 octubre 2021
MIRI
12:00
An algorithm for incrementally enumerating bitriangles in large bipartite networks
JUAN PABLO ROYO SALES
EDELMIRA PASARELLA SANCHEZ
ANA CRISTINA ZOLTAN TORRES
Google Meet / Divendres 29 octubre 2021
MIRI

Lectures passades

Dimarts 26 octubre 2021

11:00
Representing the behaviour of applications in supercomputer models using Paraver
MIGUEL MORENO GÓMEZ
JUDIT GIMENEZ LUCAS
MARTA FAIREN GONZALEZ
Google Meet / Dimarts 26 octubre 2021
MIRI
12:00
Refactorization and extension of a data analysis tool based on graph decomposition
NEJADA KARRIQI
JOSE LUIS BALCÁZAR NAVARRO
Google Meet / Dimarts 26 octubre 2021
MIRI
12:45
The optimality of word lengths
JAVIER MORENO FERNANDEZ
RAMON FERRER CANCHO
CHRIS BENTZ, DEPARTMENT OF GENERAL LINGUISTICS, UNIVERSITY OF TUEBINGEN
Google Meet / Dimarts 26 octubre 2021
MIRI
13:30
Using Knowledge Graphs to enable Data Interoperability in Health Infrastructures for COVID-19 Disease Outbreak Management.
PABLO RODRÍGUEZ PEREZ
PETAR JOVANOVIC
Google Meet / Dimarts 26 octubre 2021
MIRI