Treball de fi de màster

Esteu aquí

El treball de fi de màster (TFM) del màster en Ciència de Dades té 30 crèdits ECTS, i es pot realitzar en la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), en empreses (nacionals o internacionals) o en una altra universitat (nacional o internacional).

La FIB té un gran nombre de convenis amb empreses i universitats estrangeres per a donar als estudiants la possibilitat de completar el TFM en una d'aquestes modalitats.

 

Què has de fer i quan:

Inscripció: quan s'hagi superat un mínim de 60 crèdits ECTS d'assignatures.

Matrícula: quan s'hagi superat un mínim de 78 crèdits ECTS d'assignatures.

Pots consultar els 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Procediment per al TFM

Des del punt de vista acadèmic, l'èxit de qualsevol TFM requereix una comunicació fluida amb el supervisor / tutor amb reunions periòdiques. Des d'un punt de vista administratiu, la major part del procediment es realitza a través del Racó, des d'on l'estudiant serà guiat durant tot el procés. Aquest document destaca els principals passos administratius del TFM però no pretén substituir la necessitat de llegir la normativa del treball de fi de màster.

Durant la fita de la revisió del progrés del TFM és l'únic moment el que es permet actualitzar el títol i la descripció del TFM.

 

1. Inscripció del TFM

Inscriure el TFM és necessari per a informar la Facultat que l'estudiant has acordat un tema de treball de fi de màster i començarà a treballar en ell.

És important saber, que es podrà començar a treballar en el TFM quan es realitzi correctament la seva inscripció i es compleixin els següents requisits: 

 • Els estudiants podran inscriure el TFM quan hagin superat el mínim de crèdits establerts en la normativa.
 • La inscripció s'ha de realitzar un quadrimestre abans de realitzar la matrícula.

S'haurà d'inscriure el TFM a través del Racó, en una nova pestanya que apareixerà als estudiants que compleixin els requisits descrits anteriorment. La inscripció ha de ser acceptada pel supervisor o tutor del TFM.

 

Període d'inscripció

1r quadrimestre: dimarts 05 setembre 2023 to dijous 01 febrer 2024 - 23:59
2n quadrimestre: dissabte 10 febrer 2024 to dijous 11 juliol 2024 - 23:59

 

2. Matrícula del TFM

L'estudiant es podrà matricular del TFM quan hagi superat el mínim de crèdits establert en la normativa.

Si l'estudiant inscriu el TFM en el quadrimestre anterior, durant la matrícula apareixerà un nou curs per a matricular el TFM.

 

Període de matrícula

2n quadrimestre (inscripcions realitzades durant el 1r quadrimestre del curs 2022-2023): 6 de febrer de 2023
1r quadrimestre (inscripcions realitzades durant el 2n quadrimestre del curs 2022-2023): per confirmar

 

3. Período de lectura

En aquest punt l'estudiant ha de triar en el Racó, quan defensar el seu TFM. Per a cada matrícula hi ha 2 períodes de lectura:

Període ordinari

TFM matriculats en el 1r quadrimestre: dilluns 27 gener 2025 to divendres 31 gener 2025
TFM matriculats en el 2n quadrimestre: dilluns 30 juny 2025 to divendres 04 juliol 2025

Període extraordinari

TFM matriculats en el 1r quadrimestre: dilluns 12 maig 2025 to divendres 16 maig 2025
TFM matriculats en el 2n quadrimestre: dilluns 21 octubre 2024 to divendres 25 octubre 2024

El període extraordinari de defensa requereix el pagament de les taxes acadèmiques (no dels crèdits).

 

Important: L'estudiant ha de discutir amb el seu supervisor / tutor un pla factible i raonable. Per tant, ha de triar el període de lectura només quan estigui segur de complir amb el període previst i abans de la data límit. Si arriba la data límit i té problemes per a complir el període de lectura ordinari, se li aconsella que triï el període de defensa extraordinari.

 

4. Fita de la revisió del progrés del TFM

Aquesta fita pretén reflectir l'estat del TFM i les possibilitats de defensar-lo adequadament a temps. Sense realitzar aquesta fita a temps no es permetrà a l'estudiant defensar-lo (independentment del període de defensa triat).

Abans de la data límit establerta en el Racó, l'estudiant haurà de pujar al Racó un document, consensuat amb el director o tutor, amb els següents apartats:

 • Compliment del pla de treball i objectius.
 • Ajustos realitzats i justificació d'aquests.
 • Pla de treball per a la realització del treball de fi de màster.

El director o tutor ha d'acceptar el document i avaluar el progrés de l'estudiant d'acord amb els següents criteris:

 • Autonomia en la realització del treball.
 • Autonomia en la redacció del TFM.
 • El pla de treball desenvolupat i el treball realitzat fins avui.
 • La comunicació amb el director de TFM o tutor.

 

Dates límit per fer reunió de seguiment

Període ordinari

TFM matriculat al 1r quadrimestre: divendres 20 desembre 2024
TFM matriculat al 2n quadrimestre: divendres 30 maig 2025

Període extraordinari

TFM matriculat al 1r quadrimestre: divendres 11 abril 2025
TFM matriculat al 2n quadrimestre: divendres 20 setembre 2024

 

Cal tenir en compte que per a la data límit de la revisió de progrés, el supervisor / tutor ha d'haver acceptat i avaluat el progrés.

 

5. Lliurament de la memòria

Després de completar la fita de la revisió del progrés, el següent pas a realitzar és pujar l'informe final del TFM a través del Racó.

Hi ha un termini estricte per a presentar l'informe final, que és d'una setmana abans de la defensa (consultar el Racó per a conèixer la data límit).

Important, el supervisor / tutor ha d'acceptar l'informe de TFM abans de la data límit establerta. L'incompliment del termini suposarà la retirada automàtica de la defensa.

És obligatori utilitzar la portada generada automàticament pel Racó en el teu informe final. Només has d'utilitzar el servei disponible al Racó per a generar-la amb les metadades del teu TFM.

 

6. Lectura del TFM

L'estudiant haurà de defensar el TFM en sessió pública davant una comissió avaluadora. La comissió avaluadora serà designada almenys quinze dies abans de la data triada per a la defensa del TFM. En els dies següents a la seva designació, la comissió comunicarà la data i lloc precisos per a la defensa. La comissió avaluadora tindrà accés a l'informe de progrés i a l'informe final. L'avaluació de la tesi és una nota numèrica entre 0 i 10.

A més, per a fomentar la transparència, la comissió proporcionarà una valoració basada en una rúbrica que recolzi l'avaluació emesa.

 

Cada element s'avaluarà com a insatisfactori, satisfactori, bo, molt bo i excel·lent.

 1. Resultats
  • Qualitat dels resultats.
  • Quantitat dels resultats.
  • Complexitat del problema.
 1. Memòria final
  • Estructura.
  • Claredat de la pregunta d’investigació/formulació del problema.
  • Discussió de treballs relacionats i context.
  • Claredat de la presentació i correcció dels arguments emprats.
  • Llenguatge emprat.
  • Aspecte general (layout, figures, taules, etc.).
 1. Presentació durant la defensa
  • Estructura i continguts.
  • Qualitat de las transparències.
  • Habilitats de presentació.
  • Adequació del discurs.
 1. Preguntes i respostes
  • Habilitat per a respondre adequadament a les preguntes tècniques.
  • Habilitat per a respondre adequadament a les preguntes de context.