Matricula de Masters

Esteu aquí

On em puc matricular?

Si ja ets estudiant del Màster et pots matricular, sense necessitat de venir a la Facultat, a través de l'eSecretaria

Quan em puc matricular?

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

  • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 8 de febrer de 2021
  • Matrícula estudiants de nou accés: 12 de setembre de 2021

IMPORTANT: Si vols matricular assignatures d'una altra especialitat, ho hauràs de sol·licitar mitjançant una instància a l'e-Secretaria.

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

  • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 1 d'octubre de 2020 
  • Matrícula estudiants nous: 2 d'octubre de 2020

 

El dia i hora que t’has de matricular els pots consultar a partir del día 9 de juliol a l'e-SecretariaL'hora de matrícula es calcula  a partir de les dades. Les assignatures no qualificades en aquest moment, no es tenen en compte en el càlcul. Pots trobar més informació de com es calcula l'ordre de matrícula a la pestanya Normativa Associada.

L'horari de la matrícula és de 10.00 a 14.00 h. Fora del termini i les hores establertes la matrícula mitjançant l'eSecretaria romandrà tancada.

De què em puc matricular?

Per preparar la teva matrícula pots consultar:

El potencial de matrícula és a l'eSecretaria.

Els horaris de les assignatures:  MIRI | MEI | MAI | MSEC

  Els exàmens finals i parcials a:  MIRI | MEI | MAI | MSEC

  Les places lliures a:  MIRI | MEI | MAI | MSEC

Per qualsevol dubte, incidència o error: 

  • 93 401 77 29 (durant l'horari de matrícula)

Tràmit online

eSecretaria

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

  • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 8 de febrer de 2021
  • Matrícula estudiants de nou accés: 12 de febrer de 2021

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

  • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 1 d'octubre de 2020
  • Matrícula estudiants nous: 2 d'octubre de 2020

 

Esudiants de:

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)

Màster en Enginyeria Informàtica (MEI)

Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

Pels descomptes de matrícula (carnets famílies nombroses): no cal presentar documentació atès que ja està carregada al sistema.

Aquest tràmit és gratuït.