Pla d'estudis

Esteu aquí

El pla d'estudis del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS:

Els crèdits es distribueixen en:

  • Formació bàsica: 60 crèdits
  • Formació obligatòria: 126 crèdits
  • Formació optativa i/o pràctiques en empresa: 36 crèdits
  • Treball de Fi de Grau: 18 crèdits

 

Estructura del pla d'estudis

L’organització dels estudis és semestral i cada curs es divideix en dos semestres. El primer curs té vuit assignatures de 7,5 crèdits ECTS cada una. La resta d'assignatures del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades són de 6 crèdits ECTS. El semestre vuit té 12 crèdits d’assignatures i el Treball de Fi de Grau.

La següent figura presenta l'estructura del pla d'estudis i mostra la distribució de les assignatures del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la FIB.

 

Formació optativa
Formació obligatòria
Formació bàsica

 

 

Semestre 6

TAED1
Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I
6 ECTS

POE
Processament del Llenguatge Oral i Escrit
6 ECTS

PIVA
Processament d'Imatge i Visió Artificial
6 ECTS

PE
Projectes d'Enginyeria
12 ECTS

Semestre 7

TAED2
Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II
6 ECTS

Optativa 1
6 ECTS

Optativa 2
6 ECTS

Optativa 3
6 ECTS

Optativa 4
6 ECTS

Semestre 8

Optativa 5
6 ECTS

Optativa 6
6 ECTS

Treball de Fi de Grau
18 ECTS