Pla d'estudis

Esteu aquí

El pla d'estudis del grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED) està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS:

Els crèdits es distribueixen en:

  • Formació bàsica: 60 crèdits
  • Formació obligatòria: 126 crèdits
  • Formació optativa i/o pràctiques en empresa: 36 crèdits
  • Treball de Fi de Grau: 18 crèdits

 

Estructura del pla d'estudis

L’organització dels estudis és quadrimestral i cada curs es divideix en dos quadrimestres. El primer curs té vuit assignatures de 7,5 crèdits ECTS cada una. La resta d'assignatures del grau en Ciència i Enginyeria de Dades són de 6 crèdits ECTS. El quadrimestre vuit té 12 crèdits d’assignatures i el Treball de fi de grau.

La següent figura presenta l'estructura del pla d'estudis i mostra la distribució de les assignatures del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la FIB.

 

Formació optativa
Formació obligatòria
Formació bàsica

 

 

Quadrimestre 1
CAL
Càlcul
7,5 ECTS
ALG
Àlgebra
7,5 ECTS
Quadrimestre 2
COM
Computadors
7,5 ECTS
Quadrimestre 7

Optativa 1
6 ECTS

Optativa 2
6 ECTS

Optativa 3
6 ECTS

Optativa 4
6 ECTS

Quadrimestre 8

Optativa 5
6 ECTS

Optativa 6
6 ECTS

Treball de Fi de Grau
18 ECTS

 

Optativitat

L'optativitat es cursa el darrer curs (al 7è i 8è quadrimestre). L'alumne pot escollir com a assignatures optatives assignatures dels 3 centres on s'imparteix el grau (l'ETSETB, la FIB, i la FME). Consulta el llistat d'assignatures optatives  per saber quines.