Erasmus+


És un programa europeu que té una acció específica dedicada a promoure la mobilitat acadèmica d’estudiants de més de 30 països europeus (acció KA103) i una acció específica que té com a objectiu fomentar la mobilitat d'estudiants entre països associats no participants en el programa Erasmus+ (acció KA107).

Condicions per a la mobilitat d’estudiants universitaris

  • L’estudiant pot fer una mobilitat Erasmus+ per cicle d’estudis (Grau, Màster, Doctorat).
  • La durada mínima de l’estada de mobilitat són 3 mesos i la màxima 12 mesos. Per tant, es poden fer diverses estades en diferents cursos acadèmics sempre que no es superin els 12 mesos en total.
  • Es pot fer una mobilitat acadèmica per estudis (assignatures i/o treball final a una universitat) i/o una mobilitat per pràctiques (estada a una empresa). 

Consulta com demanar plaça.

Website programa Erasmus+

Té ajut econòmic: 
Descripció ajut econòmic: 

 

Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering
Master in Artificial Intelligence
Master in Cybersecurity
Master in Data Science
Master in Informatics Engineering
Master in Innovation and Research in Informatics

Universitats Partner d'Intercanvi