Erasmus+


És un programa europeu que té una acció específica dedicada a promoure la mobilitat acadèmica d’estudiants de més de 30 països europeus (acció KA103) i una acció específica que té com a objectiu fomentar la mobilitat d'estudiants entre països associats no participants en el programa Erasmus+ (acció KA107).

Condicions per a la mobilitat d’estudiants universitaris

  • L’estudiant pot fer una mobilitat Erasmus+ per cicle d’estudis (Grau, Màster, Doctorat).
  • La durada mínima de l’estada de mobilitat són 3 mesos i la màxima 12 mesos. Per tant, es poden fer diverses estades en diferents cursos acadèmics sempre que no es superin els 12 mesos en total.
  • Es pot fer una mobilitat acadèmica per estudis (assignatures i/o treball final a una universitat) i/o una mobilitat per pràctiques (estada a una empresa). 

Consulta com demanar plaça.

Website programa Erasmus+

Té ajut econòmic: 
Descripció ajut econòmic: 

 

Obert a les següents titulacions: 
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial

Universitats Partner d'Intercanvi