Pla d'estudis

Esteu aquí

El pla d'estudis de Grau en Intel·ligència Artificial de la FIB ha estat aprovat en Junta de Facultat l'1 de juliol de 2020. Està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS:
 

  • 180 crèdits obligatoris
  • 42 crèdits optatius
  • 18 crèdits de Treball de Fi de Grau

Estructura del pla d'estudis

Grau universitari públic de quatre anys. Consta de 240 crèdits ECTS estructurats en vuit quadrimestres de 30 crèdits. La durada total dels estudis és de 4 anys. Durant els tres primers anys es cursen assignatures obligatòries i el quart any es poden fer assignatures optatives, mobilitat internacional o pràctiques a empresa. Finalment, els estudis es completen amb el Treball de Fi de Grau.

A continuació es presenta l'estructura del pla d'estudis del Grau en Intel·ligència Artificial de la FIB.

 

Quadrimestre 1

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 2

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 3

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 4

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 5

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 6

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 7

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Quadimestre 8

Treball de Fi de Grau
18 ECTS

Optativa / Pràctiques en empresa
6 ECTS

Optativa / Pràctiques en empresa
6 ECTS

Assignatures obligatòries

La següent figura mostra la distribució de les assignatures obligatòries en quadrimestres.
 

Optativitat

L’optativitat es cursa durant el 7è i el 8è quadrimestre. Consta de 42 crèdits ECTS que es poden utilitzar per realitzar les activitats següents: