CIGO!

Esteu aquí

Sparsity Technologies presenta CIGO!, eina interactiva de gestió de la mobilitat. Integrant dades de pràcticament qualsevol font (aplicacions mòbils, sensors, Open Data...) CIGO! permet incidir de forma directa en la millora de la qualitat de vida de les persones.

Sparsity Technologies, la spin-off del grup de recerca Data Management (DAMA-UPC), ha presentat la seva plataforma CIGO! en el Mobile World Congress 2017. Es tracta d'una plataforma de mobilitat intel·ligent, basada en la tecnologia de grafs i que inclou una Web App i una aplicació de mòbil. La Web App tradueix les decisions sobre mobilitat en accions que s'envien a l'aplicació mòbil, de manera que l'usuari final les pot executar sense necessitat de cap altre dispositiu (com ara un GPS). Aquesta tecnologia permet implementar polítiques de mobilitat en temps real, incrementant l'eficiència de les operacions d'empreses i ciutats, al mateix temps que la qualitat de vida de les persones.

Mobilitat basada en grafs

CIGO! representa els mapes com grafs, en els que cada node conté informació relativa a la seva posició real. Les arestes connecten els nodes i contenen informació sobre la distància i temps requerit per viatjar d'un punt a l'altre. Si una aresta està sotmesa a la influència d'una zona amb problemes, com ara una congestió de trànsit, el pes d'aquesta aresta augmentarà fent menys probable ser elegida com a opció més adequada de camí.

CIGO! fa servir Sparksee, la nostra pròpia base de dades de grafs d'alt rendiment, que permet anàlisis ràpids i eficients sense necessitat de localització GPS.

Fent rutes més intel·ligents amb OpenData

CIGO! utilitza OpenData per enriquir el procés d'optimització de rutes, incorporant totes les dades disponibles a la seva anàlisi. La plataforma rep dades públiques com ara events, intensitat del trànsit, informació del soroll i la pol·lució... Gràcies a això CIGO! no troba només el camí més curt o més econòmic del punt A al punt B, sinó el més intel·ligent tenint en compte tot el que està passant a la ciutat.

Base tecnològica

CIGO Web app utilitza l'arquitectura FIWARE. FIWARE és una plataforma middleware, impulsada per la Unió Europea per al desenvolupament i el desplegament global de Future Internet

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional