Gestió pràctiques en empresa

Esteu aquí

El sistema de gestió de les pràctiques acadèmiques externes està format per diversos mòduls que faciliten les gestions que han de realitzar els diferents actors.

Borsa de pràctiques en empresa

 • Empreses
  • Gestió de les ofertes de pràctiques
  • Rebre i consultar les candidatures dels estudiants de manera centralitzada
  • Seleccionar l’estudiant/a entre les candidatures
  • Iniciar automàticament la gestió del conveni
 • Estudiantat
  • Penjar el CV i escollir preferències d'horari i àmbits 
  • Veure les ofertes publicades i presentar-ne candidatura.
  • Donar autorització explícita a la borsa per la difusió de les teves dades a les empreses registrades a l’aplicatiu.

Gestió del conveni de cooperació educativa

Seguiment i Avaluació

Per tal que les pràctiques externes siguin avaluades per el/la tutor/a acadèmic/a cal que l'alumne/a i el/la tutor/a de l'empresa omplin l'informe de seguiment, a meitat del conveni, i l'informe final en acabar. Aquests informes estaran disponibles al Racó quan arribi la data i s'avisarà per correu.

Procediment

A continuació us detallem els passos a seguir per la formalització d'un convenis de cooperació. Us recomanem llegir la informació detallada sobre el funcionament de les pràctiques en empresa.

Borsa de pràctiques 

 1. L'empresa dóna d'alta l'oferta a la borsa de la FIB
 2. La FIB valida i pública l'oferta 
 3. L'estudiantat presenta la seva candidatura a la borsa de la FIB
 4. L'empresa escull una candidatura. En el moment que l'empresa selecciona una candidatura, haurà d'introduir les hores, el preu hores i les dates del conveni

Automàticament s'inicia la formalització del conveni a l'eina de gestió

 1. L'estudiant valida i completa les dades del conveni des de l'e-Secretaria
 2. Tutor empresa introdueix el pla formatiu - Portal tutors
 3. Tutor Acadèmic valida el pla formatiu des de Prisma
 4. El centre valida conveni i l'envia a signar a l'empresa
 5. L'empresa signa electrònicament el conveni i l'envia al centre
 6. Amb el conveni signat per l'empresa al sistema, a continuació aquest és signat per l'estudiant i pel degà del centre mitjançant el portafirmes de la UPC

Si el conveni està vinculat a un Treball Final d'Estudis, l'endemà de què el conveni sigui signat per totes les parts, apareix al Racó la inscripció del TFE perquè l'estudiant acabi de completar la descripció i les competències tècniques, i es pugui seguir amb el procés de validació.

Seguiment i avaluació del conveni des del Racó

 1. A meitat del conveni l'estudiant omple l'informe de seguiment (rebrà un correu quan el tingui disponible)
 2. Un cop l'estudiant ha omplert el seu informe, la persona tutora de l'empresa omple l'informe de seguiment (rebrà un correu amb l'enllaç per omplir el seguiment)
 3. El/la tutor/a acadèmic/a omple el seu informe de seguiment (rebrà un correu en el moment que l'informe de la persona tutora de l'empresa estigui finalitzat)
 4. Uns dies abans de la finalització del conveni es tornarà a repetir els cicle per tal que estudiant, persona tutora de l'empresa i persona acadèmica realitzin els seguiments finals. En aquest cas, l'estudiant, a part de contestar el formulari caldrà que proporcioni un document amb la informació de l'informe final
 5. El/la tutor/a acadèmic/a avaluarà les pràctiques en funció de totes les respostes