Sol·licitud del títol i Suplement Europeu al Títol

Esteu aquí

Els i les estudiants, una vegada han assolit els requisits necessaris, tenen dret a sol·licitar l’expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET) que l’acompanya. 

Com realitzar el tràmit?

Inicia el tràmit

 1. Accedeix a l'e-Secretaria per iniciar el tràmit de sol·licitud de títol

 2. Selecciona l'opció de menú: Títols i sol·licituds.

 3. Clica el botó "Sol·licita títol" per iniciar el tràmit.

 4. Revisa les teves dades personals.

  • Nom i cognoms han de coincidir amb el document identificatiu*. Afegeix els accents i/o les conjuncions "i" "y" tot i que aquests no figurin en el document identificatiu, si els vol fer constar en el títol i el SET

  • Altres dades: Dades de naixement: data, municipi i país; nacionalitat

*El número de document d'identitat amb que formalitzis la sol·licitud no apareix imprès en el títol, però sí que apareixerà reflectit a la resta de documents que hi estan associats com per exemple, el resguard de pagament dels drets d’expedició de títol oficial, el certificat de títol en tràmit i el SET.

 1. Revisa les teves dades econòmiques

  • Si tens algun descompte que no hi figuri, indica-ho! 

 2. Revisa i actualitza, si s'escau, el teu domicili i dades de contacte.

 3. Afegeix la documentació per justificar les dades personals i econòmiques.

 4. Desa les dades i envia a validar el formulari.

Validació dels requeriments, autorització:

Una vegada enviat a validar el formulari, des de la Facultat, validarem la teva sol·licitud.
 

Registre electrònic:

Quan la teva sol·licitud estigui autoritzada, podràs continuar amb el tràmit.

 1. Clica el botó per fer el registre a la seu electrònica de la UPC.

 2. Fes la signatura electrònica, és a dir, clica en signa i registra.

 

Pagament de taxes:

 1. Torna a l'e-Secretaria i fes el pagament.

 
En les properes hores podràs descarregar el teu resguard del títol i també altra documentació!

Tens dubtes?

Consulta la pàgina del Servei de Gestió Acadèmica

 

Tràmit en línia

e-Secretaria

Una vegada l'estudiant compleixi amb les condicions per sol·licitar el títol.

Estudiants que han superat la totalitat de crèdits que preveu el seu pla d’estudis. En el cas del Grau caldrà també haver acreditat l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Consulta el decret de preus

Expedició del títol: 218,15 €

Via e-secretaria. 

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.