Sol·licitud del títol i Suplement Europeu al Títol

Esteu aquí

Els i les estudiants, una vegada han assolit els requisits necessaris, tenen dret a sol·licitar l’expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET) que l’acompanya. 

Com realitzar el tràmit?

 1. L’estudiant haurà de contactar amb la Gestió Acadèmica (Secretaria) per iniciar el tràmit no presencial de sol·licitud de títol:

  • enviant un correu a amb la l’adreça electrònica d’estudiant UPC i

  • adjuntat una còpia del seu document identificatiu.

 2. La Secretaria validarà que l’estudiant estigui en condicions per sol·licitar el títol. En cas contrari, es denegarà la sol·licitud indicant el motiu. 

Si la petició ha estat acceptada, l’estudiant rebrà per part de la Secretaria un correu electrònic informant del procediment a seguir per a completar la sol·licitud. Al correu anirà adjunt el full de sol·licitud de títol. Només en aquells casos en què l’estudiant no tingui accés a l’e‐secretaria, se li adjuntarà també el full de pagament de la taxa.

 1. L’estudiant haurà de comprovar les dades de la sol·licitud.

  • L’estudiant haurà d’incloure els accents que calgui i afegir la conjunció “i” o “y” entre els cognoms si vol que aquests apareguin al títol. S’ha de posar el nom tal i com figura al DNI o targeta de residència/passaport, sense abreviacions i afegint els accents que calgui.

  • Si les dades que figuren en la sol·licitud del títol no són correctes, s’ha de comunicar a la Secretaria per correu electrònic ( ).

 1. Quan les dades siguin correctes, l’estudiant haurà d’abonar de la taxa de la sol·licitud a través de l’e-secretaria. 

  • Si l’estudiant no té accés a l’e-secretaria, farà ús del full de pagament.

 2. L’estudiant haurà d’accedir a la Seu Electrònica de la UPC per a registrar la sol·licitud de títol.

  • L’accés al tràmit requereix la identificació per part de l’estudiant mitjançant la identitat Digital UPC (usuari/contrasenya) o amb qualsevol altre sistema d’identificació digital vàlid. 

 3. En la Seu electrònica, seleccionar la FIB en el tràmit de sol·licitud del títol universitari oficial de Grau/Màster i clicar sobre el botó “Tramita”.

  • En el formulari l’estudiant haurà d’adjuntar obligatòriament el document identificatiu vàlid i vigent així com el full de sol·licitud signat de manera manuscrita o electrònicament.
   Un document identificatiu vàlid i vigent, és:

   • DNI o passaport per estudiants amb nacionalitat espanyola. En cas de sol·licituds de títols anteriors a l’EEES, únicament s’accepta el DNI.

   • Passaport o NIE per a estudiants amb nacionalitat estrangera. En cas de sol·licituds de títols anteriors a l’EEES, únicament s’accepta el passaport.

  • A més, hi ha l’opció a pujar un altre document:

   • Qualsevol altre document que justifiqui algun canvi no reflectit en el document identificatiu vigent (exemple: certificat de registre civil).

   • Comprovant de pagament de taxes en cas de no tenir accés a l’e-secretaria.

Acabat el procés, la sol·licitud queda registrada i signada. L'aplicació informarà a l’estudiant que el tràmit s'ha completat correctament i es podrà descarrega un rebut.

Passats uns minuts l'estudiant rebrà un correu electrònic de la UPC que conté:

 • Un Codi Segur de Verificació (CSV) de la sol·licitud presentada
 • ​Un Codi Segur de Verificació (CSV) de cada document adjuntat

Amb aquest codi, si ho necessita, a l'apartat d’autoservei de documents de la Seu Electrònica UPC, l’estudiant podrà obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada

 1. Un cop verificada la informació i el pagament, la Facultat podrà emetre el resguard de títol i/o SET que farà arribar a l’estudiant per correu electrònic.

Tràmit en línia

Seu electrònica UPC

Una vegada l'estudiant compleixi amb les condicions per sol·licitar el títol.

Durant els períodes de matrícula, als mesos de febrer i juliol, no es podrà realitzar aquest tràmit. En casos degudament justificats, poseu-vos en contacte amb Secretaria (934017728).

Estudiants que han superat la totalitat de crèdits que preveu el seu pla d’estudis. En el cas del Grau caldrà també haver acreditat l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

Consulta el decret de preus

Expedició del títol: 218,15 €

Via e-secretaria. Si l'estudiant no té accés a l'e-secretaria, es farà ús del full de pagament que la Secretaria li farà arribar.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

Agost tancat.

A causa de les actuals mesures sanitàries, l'horari de les cites pot veure's afectat. Consulta la pàgina de cita prèvia.