CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

El grup de Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts està format per professors del departament d'Arquitectura de Computadors. Es composa de dos subgrups: el Statistical Analysis of Networks and Systems (SANS) i el Distributed Systems Group (DSG).

El SANS focalitza la seva recerca en la captació i analisi estadístic de dades de dispositius de la internet de les coses i la seva aplicació a diferents àrees com per exemple la supervisió mediambiental, les ciutats intel·ligents o l'anàlisi de models de mobilitat. Per la seva banda, el DSG treballa en xarxes i núvols comunitaris de gran escala, sistemes distribuïts orientats a l'economia, particularment en mecanismes d'assignació de recursos pel grid o P2P, sistemes descentralitzats aplicats a xarxes ambientals i aplicatius de suport a l'aprenentatge cooperatiu

 

 

 

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional