CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Esteu aquí

El grup de Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts està format per professors del departament d'Arquitectura de Computadors. Es composa de dos subgrups: el Statistical Analysis of Networks and Systems (SANS) i el Distributed Systems Group (DSG).

El SANS focalitza la seva recerca en la captació i analisi estadístic de dades de dispositius de la internet de les coses i la seva aplicació a diferents àrees com per exemple la supervisió mediambiental, les ciutats intel·ligents o l'anàlisi de models de mobilitat. Per la seva banda, el DSG treballa en xarxes i núvols comunitaris de gran escala, sistemes distribuïts orientats a l'economia, particularment en mecanismes d'assignació de recursos pel grid o P2P, sistemes descentralitzats aplicats a xarxes ambientals i aplicatius de suport a l'aprenentatge cooperatiu

 

 

 

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional