Enginyeria de Serveis

ATENCIÓ: L'especialitat Enginyeria de Serveis del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica no admetrà nous estudiants aquest curs acadèmic. Tot i així, algunes assignatures (BDM, DW and VBP) restaran encara obertes i s'oferiran com a assignatures d'altres especialitzacions o optatives generals.
 

Sobre

El Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, especialitat en Enginyeria de Serveis, és un repte que prepara els estudiants per a què es esdevinguin enginyers capaços de dirigir la innovació dels serveis dins les organitzacions. Estan formats per a treballar en contextos interdisciplinaris i es centra en serveis com sistemes de parts que interactuen, que inclouen persones, tecnologia i empreses. Incorporen a un conjunt coherent els coneixements i les tècniques de la Informàtica, l’Economia, el comportament organitzacional, la direcció de recursos humans, la investigació operativa, etc.

Destinataris

Aquest màster està adreçat a estudiants que posseeixin un títol de grau en Informàtica, Ciències de la Computació o Sistemes d’Informació. Una vegada superats els estudis, rebràs el títol, reconegut internacionalment, de Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, amb l’especialització en Enginyeria de Serveis.

Coordinador d'especialitat

Maria Ribera Sancho Samso

Competències Tècniques de cada especialitat

SERVICE ENGINEERING

  • CEE5.1
    Capacidad para participar en proyectos de mejora o creación de sistemas de servicios, aportando especialmente: a) propuestas de innovación e investigación basadas en nuevos usos y desarrollos de las tecnologías de la información b) la aplicación de los principios de la ingeniería del software y las bases de datos en el desarrollo de los sistemas de información que sean más adecuados, c) la determinación, instalación y gestión de la infraestructura/plataforma informática necesaria para el funcionamento eficiente de los sistemas de servicio.
  • CEE5.2
    Capacidad para aplicar los conociemientos obtenidos en sistemas de servicio de cualquier tipo, estando familiarizado con algunos de ellos, y con conocimiento profundo de los sistemas de comercio electrónico y sus extensiones (eBusiness, eOrganization, eGovernment, etc.).
  • CEE5.3
    Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios de ingeniería de servicios y, disponiendo de la experiencia de dominio necesaria, capacidad para trabajar autónomamente en sistemas de servicios concretos.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol semestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa d'Especialització

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.