Enginyeria de Serveis

ATENCIÓ: L'especialitat Enginyeria de Serveis del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica no admetrà nous estudiants en el curs 2017-2018

Sobre

El Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, especialitat en Enginyeria de Serveis, és un repte que prepara els estudiants per a què es esdevinguin enginyers capaços de dirigir la innovació dels serveis dins les organitzacions. Estan formats per a treballar en contextos interdisciplinaris i es centra en serveis com sistemes de parts que interactuen, que inclouen persones, tecnologia i empreses. Incorporen a un conjunt coherent els coneixements i les tècniques de la Informàtica, l’Economia, el comportament organitzacional, la direcció de recursos humans, la investigació operativa, etc.

Destinataris

Aquest màster està adreçat a estudiants que posseeixin un títol de grau en Informàtica, Ciències de la Computació o Sistemes d’Informació. Una vegada superats els estudis, rebràs el títol, reconegut internacionalment, de Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, amb l’especialització en Enginyeria de Serveis.

 

 

 

 


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa


Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.