Xarxes Universitàries

Esteu aquí

Per tal de desenvolupar la política internacional, la UPC-BarcelonaTech és membre d'una sèrie de xarxes universitàries d'excel·lència que responen a diferents objectius i que centren els seus esforços en el treball conjunt d'institucions de prestigi amb la finalitat d'obtenir resultats que ens posicionin, que es visualitzin i que liderin els interessos i les estratègies de la institució al més alt nivell.

La UPC pertany a una sèrie de xarxes internacionals, però com a estudiant de la FIB et poden interessar les següents:

CLUSTER

La UPC forma part d’una xarxa d’universitats europees anomenada CLUSTER (Cooperative Link between Universities of Science and Technology for Education and Research). Els estudiants de la FIB que facin una estada acadèmica en alguna de les institucions d'aquesta xarxa amb les que la FIB té conveni (institucions amb l'enllaç actiu), rebran un diploma especial en l'acte acadèmic de la seva graduació.

KTH - Royal Institute of Technology
Politecnico di Torino
KU Leuven
KIT - Karlsruhe Institute of Technology
EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Grenoble Institute of Technology
IST - Instituto Superior Técnico
TCD Trinity College Dublin
Aalto University
TU Darmstadt
TUE Eindhoven University of Technology
UCL Université Catholique de Louvain
Universitat Politecnica de Catalunya · BarcelonaTech

 


 

 

CINDA

La UPC també forma part de la xarxa CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) on hi participen diversos països d'Amèrica Llatina i d'Europa. Aquesta xarxa té com a objectiu promoure la mobilitat d'estudiants des d'Europa cap a Amèrica Llatina i viceversa així com la internacionalització dels estudis universitaris dels 2 continents i enfortir els lligams entre les universitats membres de la xarxa.

A continuació podeu consultar el catàleg general de places que s’ofereixen a les diferents universitats associades: Catàleg de places

 

 

MAGALHAES

La xarxa Magalhães és un consorci d’universitats d’Europa, Amèrica Llatina i el Carib creat per a promoure i recolçar l’intercanvi entre estudiants d’aquestes universitats.

El programa de mobilitat SMILE permet als estudiants d’intercanvi d’aquestes universitats ser reconeguts com estudiants de la universitat anfitriona. Els convenis de la FIB amb universitats membres d'aquesta xarxa estan recollits a la llista d'universitats partner.


 

 

UNITECH

UNITECH és una xarxa de prestigioses universitats i empreses del sector de l'enginyeria, entre les que hi ha un programa de mobilitat d'estudiants. Aquest està adreçat a estudiants d'enginyeria d'un alt rendiment acadèmic, que a més tenen un perfil de lideratge, proactivitat, bona comunicació, capacitat de treball en equip i una altra sèrie de competències transversals.

En aquests moments les universitats partner de la UPC són:

  • Chalmers, Gotenburgh, Suècia
  • INSA Lyon, Lyon, França
  • Politecnico di Milano, Milan, Itàlia
  • Trinity College Dublin, Dublin, Irlanda
  • ETH Zürich, Zürich, Suïssa
  • Loughborough University, Loughborough, Regne Unit
  • RWTH Aachen, Aachen, Alemanya
  • TU Delft, Delft, Països Baixos

D'empreses partner, n'hi ha moltes, però de totes elles, la que s'adequa més al perfil d'informàtic és NOKIA.