Direcció

Esteu aquí

El Degà

El degà o degana exerceix la representació del centre docent i les funcions de direcció i gestió ordinària.

L'Equip Deganal

El degà o degana té l’assistència d'un equip integrat, com a mínim, pel secretari o secretària i els vicedegans i vicedeganes.
 

Composició equip deganal
Càrrec Persona Correu electrònic
Degà Josep Fernandez Ruzafa
Secretària acadèmica Montserrat Maureso Sánchez
Vicedegana cap d'estudis del GEI Lídia Montero Mercadé
Vicedegana cap d'estudis de la Fase Inicial del GEI Gemma Sesé Castel
Vicedegana cap d'estudis del BBI Marta Casanellas Rius
Vicedegà d'estudis de Postgrau Òscar Romero Moral
Vicedegà de Promoció i Comunicació Enric X. Martín Rull
Vicedegà de Qualitat Ramon Sangüesa Solé
Cap d'estudis del GCED Guillem Perarnau Llobet
Vicedegana de Relacions Internacionals Anna Rio Doval
Vicedegà de Relacions amb les Empreses René Serral Gracià
Cap de la UTGCNTIC Sara Pérez Rodríguez
Cap de la unitat de Suport institucional i relacions externes  UTGCNTIC Rosa Anglès Ruiz
Cap de la unitat de Gestió dels estudis de grau i màster  UTGCNTIC José Manuel Diéguez Pérez
Cap de la unitat de Serveis TIC UTGCNTIC Rosa María Martín Santiago
Cap de la unitat de Recursos i serveis UTGCNTIC Rosa Serapio Calles

 

Adjunts a l'equip deganal

Càrrec Persona Correu electrònic
Adjunt d'innovació David López Álvarez
Adjunt al màster de Formació de Professorat de Secundària Maica Sanz Gómez

 

Responsables de titulacions

Els i les caps d’estudi i els coordinadors  i les coordinadores de les titulacions s’encarreguen de la gestió ordinària del funcionament de cadascuna d’elles.

Càrrec Persona Correu electrònic
Cap d'estudis del GEI Lídia Montero Mercadé
Cap d'estudis de la Fase Inicial del GEI Gemma Sesé Castel
Cap d'estudis del GCED Guillem Perarnau Llobet
Cap d'estudis del GIA Ramon Sangüesa
Cap d'estudis del BBI Marta Casanellas Rius
Coordinador del MEI Òscar Romero Moral
Coordinador del MAI Ulises Cortés Garcia
Coordinador del MIRI Òscar Romero Moral
Coordinadora de l'MDS Anna Queralt Calafat
Coordinadora de l'MPFS Cristina Simarro Rodríguez

Contactes


Deganat (USIRE)

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat Cap d'Estudis GEI

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat Cap d'Estudis de la Fase Inicial

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat de Promoció i Comunicació

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat d'Estudis de Postgrau

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Secretària Acadèmica

Telèfon
(34) 93 401 77 22
E-mail

Vicedeganat de Relacions Internacionals

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat de Relacions amb les Empreses

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat de Qualitat

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat cap d'Estudis BBI

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail