Direcció

Esteu aquí

El Degà

El degà o degana exerceix la representació del centre docent i les funcions de direcció i gestió ordinària.

L'Equip Deganal

El degà o degana té l’assistència d'un equip integrat, com a mínim, pel secretari o secretària i els vicedegans i vicedeganes.
 

Composició equip deganal
Càrrec Persona Correu electrònic
Degà Josep Fernandez Ruzafa
Secretària Acadèmica Montserrat Maureso Sánchez
Vicedegà Cap d'Estudis Lluís Belanche Muñoz
Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial Gemma Sesé Castel
Vicedegà d'Estudis de Postgrau Daniel Jiménez-González
Vicedegana d'Estudiantat María Teresa Abad Soriano
Vicedegà de Promoció i Comunicació Enric X. Martín Rull
Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals Joan Antoni Pastor Collado
Vicedegana de Qualitat Roser Rius Carrasco
Cap de la Unitat Suport Institucional i Relacions Externes Carme Murillo Barranco
Cap de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau i Màster José Manuel Diéguez Pérez
Cap de la Unitat de Serveis TIC de la UTG CNTIC Rosa María Martín Santiago

Contactes


Deganat (USIRE)

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat d'Estudiantat

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat Cap d'Estudis

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Vicedeganat Cap d'Estudis de la Fase Inicial

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat de Promoció i Comunicació

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat d'Estudis de Postgrau

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat de Relacions Institucionals i Internacionals

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail

Vicedeganat de Qualitat

Telèfon
(34) 93 401 71 11
E-mail

Secretària Acadèmica

Telèfon
(34) 93 401 77 22
E-mail