Direcció

Esteu aquí

El Degà

El degà o degana exerceix la representació del centre docent i les funcions de direcció i gestió ordinària.

L'Equip Deganal

El degà o degana té l’assistència d'un equip integrat, com a mínim, pel secretari o secretària i els vicedegans i vicedeganes.
 

Composició equip deganal
Càrrec Persona Correu electrònic
Degà Josep Fernández Ruzafa
Secretari Acadèmic Ramon Nonell Torrent
Vicedegà Cap d'Estudis René Alquézar Mancho
Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial Gemma Sesé Castel
Vicedegà d'Estudis de Postgrau Daniel Jiménez-González
Vicedegana d'Estudiantat María Teresa Abad Soriano
Vicedegà de Promoció i Comunicació Enric X. Martín Rull
Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals Vacant
Vicedegana de Qualitat Roser Rius Carrasco
Cap dels Serveis de Gestió i Suport Carme Murillo Barranco
Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions José Manuel Diéguez Pérez
Cap de Serveis de l'inLab FIB Rosa María Martín Santiago