Tràmits

Esteu aquí

Aquí trobareu els diferents tràmits relacionats amb els vostres estudis a la FIB.

Durant els estudis de Grau, abans de sol·licitar el títol de Grau en Enginyeria Informàtica.

 • Grau en Enginyeria Informàtica 
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 2 de febrer
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer
 • ​Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • estudiants amb la Fase Inicial superada: fins al 2 de febrer
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer
 • Grau en Enginyeria Informàtica
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer
  • estudiants de Fase Inicial superada: fins al 2 de febrer
 • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • estudiants de Fase Inicial: fins al 2 de febrer
  • ​estudiants de Fase Inicial superada: ​fins al 2 de febrer
Període Q1: 
dijous, 21 gener, 2021 a divendres, 29 gener, 2021
Tràmit resolució q1: 
dilluns, 1 febrer, 2021

Es poden sol·licitar durant tot el curs.

Es sol·liciten a l'e-Secretaria i es podran recollir passat 4 dies hàbils a la Secretaria del centre.

L'horari de recollida dels certificats és de 9.30 a 13.30h.

Es poden sol·licitar durant tot el curs.

Es sol·liciten a l'e-Secretaria i es podran recollir passat 4 dies hàbils a la Secretaria del centre.

L'horari de recollida dels certificats és de 9.30 a 13.30h.

Quan l'estudiant o estudianta hagi triat l'especialitat.

Màster en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI) | Màster en Enginyeria Informàtica (MEI) | Màster en Intel·ligència Artificial (MAI)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 8 de febrer de 2021
 • Matrícula estudiants de nou accés: 12 de febrer de 2021

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MSEC)

 • Matrícula estudiants que continuen (“no nous”): 1 d'octubre de 2020
 • Matrícula estudiants nous: 2 d'octubre de 2020

 

 • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Matrícula alumnes Grau (Fase Inicial superada): 9, 10 i 11 de febrer de 2021
  • Matrícula alumnes Grau (Fase Inicial): 12 de febrer de 2021
 • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
  • Matrícula alumnes Grau (Fase Inicial superada): 8 de febrer de 2021
  • Matrícula alumnes Grau (Fase Inicial): 8 de febrer de 2021
 • Curs acadèmic 2020/21 - Semestre de tardor o estada de curs complet: 10 de setembre de 2020. La sessió de benvinguda es farà online
 • Curs acadèmic 2019/20 - Semestre de primavera: 11 de febrer de 2021. La sessió de benvinguda es farà online.

El 2n semestre d'estada a la FIB per a estades anuals. L'estudiantat ha de matricular-se la data i hora indicada al Racó. La data de matrícula es calcula tenin en compte el rendiment acadèmic de l'estudiant durant el seu primer semestre a la FIB.

T'has de matricular dia i hora que t'aparegui al Racó segons l’ordre de matrícula.

Període de sol·licitud de canvi de grup
divendres 12 febrer 2021 - 08:00 a diumenge 14 febrer 2021 - 23:59

Resolució de canvi de grup
dimarts 16 febrer 2021 - 08:00 a dimarts 16 febrer 2021 - 23:59

Període de modificació de matrícula
divendres 12 febrer 2021 - 08:00 a diumenge 14 febrer 2021 - 23:59

Resolució de modificació de matrícula
dimarts 16 febrer 2021 - 14:00 a dimarts 16 febrer 2021 - 23:59

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:
En el càlcul dels paràmetres de seguiment de progrés de l’estudiantat no es tindran en compta les qualificacions del segon quadrimestre o les anuals del curs 2019-20, si aquestes poden condicionar la matrícula de cursos posteriors, suposar la seva desvinculació o qualsevol altre efecte acadèmic.

Fase 1: dimecres 03 febrer 2021 - 10:00 a dimecres 03 febrer 2021 - 23:59

Fase 2: divendres 05 febrer 2021 - 10:00 a divendres 05 febrer 2021 - 14:00

Fase 1: dimecres 03 febrer 2021 - 10:00 a dimecres 03 febrer 2021 - 23:59

Fase 2: divendres 05 febrer 2021 - 10:00 a divendres 05 febrer 2021 - 14:00

Fase 1: dimecres 03 febrer 2021 - 10:00 a dimecres 03 febrer 2021 - 23:59

Fase 2: divendres 05 febrer 2021 - 10:00 a divendres 05 febrer 2021 - 14:00

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:
Els terminis per assolir el rendiment mínim en la fase inicial dels estudis de grau i de rendiment mínim en el primer any acadèmic, tant dels estudis universitaris de grau com de màster, queden ampliats en dos quadrimestres pels estudiants amb matrícula activa el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Es podrà recollir el títol en els dies hàbils (dimarts i dijous) a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) en l'horari de 10.00 a 13.00 hores. Demana cita prèvia!

Període Q1: 
dijous, 1 juliol, 2021 a divendres, 3 setembre, 2021
Període Q1: 
dilluns, 2 novembre, 2020 a dilluns, 30 novembre, 2020
Període Q2: 
dijous, 1 abril, 2021 a divendres, 30 abril, 2021
Període Q2: 
dilluns, 15 febrer, 2021 a dimecres, 31 març, 2021
Període Q1: 
dilluns, 6 juliol, 2020 a divendres, 17 juliol, 2020

Una vegada l'estudiant compleixi amb les condicions per sol·licitar el títol.

Durant els períodes de matrícula, als mesos de febrer i juliol, no es podrà realitzar aquest tràmit. En casos degudament justificats, poseu-vos en contacte amb Secretaria (934017728).

Des de principis de desembre fins mitjans de gener aproximadament (consultar convocatòria per a més concreció)

Convocatòria: Des de mitjans de febrer i fins mitjans de març (1 mes aproximadament).

Llistat provisional de places concedides: Finals d’abril

Llistat definitiu de places concedides: Finals de maig

Convocatòria: Des de mitjans de novembre fins a mitjans de gener, aproximadament.

1a. convocatòria: De mitjans de febrer fins a finals de la primera setmana del març, aproximadament.

Resolució 1a. convocatòria: La resolució de places es comunicarà dues setmanes desprès del tancament per la e-Secretaria.

 

2a. convocatòria: Nomès per a destinacions que han quedat vacants a la 1a convocatòria. Cap a finals de setembre, aproximadament.

Resolució 2a. convocatòria: La resolució de places es comunicarà dues setmanes desprès del tancament per la e-Secretaria.

 

Convocatòria: Des de començament de desembre fins a finals de gener, aproximadament.

1a convocatòria: De mitjans d'abril a finals de maig

Resolució de la 1a convocatòria: Finals de juny

 

2a convocatòria: De finals de setembre a mitjans d’octubre

Resolució de la 2a convocatòria: Finals de novembre

Es podrà realitzar la sol·licitud de títol i/o SET a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) en l'horari de 9.30 a 13.30 hores.

Durant els períodes de matrícula, als mesos de febrer i juliol, no es podrà realitzar aquest tràmit. En casos degudament justificats, poseu-vos en contacte amb Secretaria (934017728).

Aquest tràmit caldrà realitzar-lo quan un estudiant de la FIB sol·liciti plaça en un altre centre o Universitat, i hi sigui admès.

Els estudiants de Fase Inicial Superada del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants de la Fase Inicial  del Grau en Enginyeria Informàtica poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades poden presentar les instàncies fins al 31 de març de 2021.