Simultaneïtat d'estudis

Esteu aquí

Els i les estudiants que vulguin compaginar diferents estudis universitaris, tenint plaça assignada pel procés de preinscripció, hauran de sol·licitar la l'acceptació de la Simultaneïtat d'estudis al Director, Directora, Degà o Degana del nou Centre al qual desitgin incorporar-se.

Tràmit presencial

Període Q1: 
dilluns, 6 juliol, 2020 a divendres, 17 juliol, 2020

Estudiants que vulguin compaginar diferents estudis universitaris.

Sol·licitud de simultaneïtat d'estudis universitaris.

Aquest tràmit és gratuït.