Renúncia a la matrícula

Esteu aquí

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos degudament justificats i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula. 
 
En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. 
 
El degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Tràmit en línia

Seu electrónica UPC
Període Q1: 
dijous, 15 juliol, 2021 a diumenge, 31 octubre, 2021
Període Q2: 
dilluns, 14 febrer, 2022 a dijous, 31 març, 2022

Estudiants i estudiantes que estiguin cursant uns estudis a la UPC.

Aquest tràmit és gratuït.