SOCO - Soft Computing

Esteu aquí

El grup de recerca en Soft Computing (SOCO) està format per membres del departament de Ciències de la Computació.

L'objectiu principal del grup és avançar en les metodologies que conformen l'àrea de la infor-màtica tova (Soft Computing), així com investigar possibles hibridacions d'aquestes amb l'objectiu de millorar-ne el rendiment i la fiabilitat. També és un objectiu important aplicar les metodologies desenvolupades a problemes reals en àrees com la medicina, ecologia, e-learning, ...

Les principals línies de recerca són:

  • Xarxes neuronals supervisades i no supervisades
  • Sistemes difusos
  • Algoritmes genètics i estratègies evolutives
  • Màquines de vectors suport
  • Selecció i extracció de característiques
  • Reconeixement de patrons i visió per computador
  • Visulaització de les dades iel coneixement

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional