LOGPROG - Lògica i Programació

Esteu aquí

El grup de recerca en Lògica i Programació (LOGPROG) està format per membres del departament de Ciències de la Computació.

El grup focalitza la seva recerca en el camp de lògica i la informàtica teòrica bàsica. Les principals línies de recerca són:

  • Lògica a la informàtica
  • Complexitat computacional
  • Resolució de problemes amb restriccions
  • Tècniques de programació avançada
  • Deducció automàtica

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional