LOGPROG - Lògica i Programació

Esteu aquí

El grup de recerca en Lògica i Programació (LOGPROG) està format per membres del departament de Ciències de la Computació.

El grup focalitza la seva recerca en el camp de lògica i la informàtica teòrica bàsica. Les principals línies de recerca són:

  • Lògica a la informàtica
  • Complexitat computacional
  • Resolució de problemes amb restriccions
  • Tècniques de programació avançada
  • Deducció automàtica

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional