Grups de Recerca

Esteu aquí

Els grups de recerca són les unitats bàsiques en què s'organitza la recerca a la UPC. Aquests equips, formats per docents i/o investigadors associats a un o més departaments, se n'ocupen d'atendre les demandes de la societat en el seu camp d'expertesa, vehiculades a través d'entitats públiques o privades, i de transmetre els seus resultats a la societat.

Els grups de recerca que llistem inclouen un nombre significatiu de professors que imparteixen la seva docència a la FIB.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional