Grups de Recerca

Esteu aquí

Els grups de recerca són les unitats bàsiques en què s'organitza la recerca a la UPC. Aquests equips, formats per docents i/o investigadors associats a un o més departaments, se n'ocupen d'atendre les demandes de la societat en el seu camp d'expertesa, vehiculades a través d'entitats públiques o privades, i de transmetre els seus resultats a la societat.

Els grups de recerca que llistem inclouen un nombre significatiu de professors que imparteixen la seva docència a la FIB.

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional