Grau en Bioinformàtica

Esteu aquí

La bioinformàtica és una disciplina que es troba a la cruïlla de la informàtica, les ciències biomèdiques i de la física i la química. És una àrea d'investigació en la que s'aplica la informàtica i les tecnologies de la informació per processar dades des del camp de la biologia. 

El Grau en Bioinformàtica, coordinat per l'ESCI-UPF i amb la participació de la UB i la UPC, reuneix les habilitats matemàtiques, la modelització computacional i el coneixement biològic amb un enfocament interdisciplinari, amb especial èmfasi en les aplicacions biomèdiques.

Imatge grau en bioinformàtica
El principal desafiament que s'enfronten els professionals en el camp és accelerar la velocitat a la qual els nous descobriments es poden convertir en una millor salut, atenció sanitària més eficaç i un major progrés econòmic i social. Els investigadors i professionals en el camp de la biomedicina i altres àrees de les ciències de la vida pateixen sovint una sobrecàrrega de gran quantitat de dades obtingudes a partir d'una àmplia gamma de dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar les dades d'aquesta grandària ofereix enormes oportunitats per millorar la nostra comprensió de la biologia i fer nous avenços en la medicina, l'agricultura i la indústria alimentària.

Nota de tall

9,638 (curs 2022-2023)

Núm. places

40

Durada

El grau té una durada de 3 anys.

Dedicació

240 crèdits ECTS

Idioma

100% de les matèries s'imparteixen en anglès.

Preus

138 €/crèdit

Perfil d'entrada

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració. També han de ser creatius, imaginatius i innovadors i tenir un interès en les ciències de la vida i la medicina.

Sortides professionals

  • Departaments d’R+D+I d’empreses orientades a la tecnologia mèdica, la biotecnologia, la cura de la salut i, en general, la biomedicina.
  • Indústria farmacèutica, suport informàtic al desenvolupament de nous productes i tractaments.
  • Simulació de processos, anàlisi i gestió de dades mèdiques.
  • Docència i recerca en l'àmbit de la bioinformàtica.

Ofertat per (UPF universitat coordinadora)

Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya - BarchelonaTech