Grau en Bioinformàtica

Esteu aquí

La bioinformàtica és una disciplina que es troba a la cruïlla de la informàtica, les ciències biomèdiques i de la física i la química. És una àrea d'investigació en la que s'aplica la informàtica i les tecnologies de la informació per processar dades des del camp de la biologia. 

El Grau en Bioinformàtica, coordinat per l'ESCI-UPF i amb la participació de la UB i la UPC, reuneix les habilitats matemàtiques, la modelització computacional i el coneixement biològic amb un enfocament interdisciplinari, amb especial èmfasi en les aplicacions biomèdiques.

Les classes s'imparteixen principalment al Campus del Mar i al Campus Nord.

Imatge grau en bioinformàtica
El principal desafiament que s'enfronten els professionals en el camp és accelerar la velocitat a la qual els nous descobriments es poden convertir en una millor salut, atenció sanitària més eficaç i un major progrés econòmic i social. Els investigadors i professionals en el camp de la biomedicina i altres àrees de les ciències de la vida pateixen sovint una sobrecàrrega de gran quantitat de dades obtingudes a partir d'una àmplia gamma de dispositius. La capacitat de processar, visualitzar i analitzar les dades d'aquesta grandària ofereix enormes oportunitats per millorar la nostra comprensió de la biologia i fer nous avenços en la medicina, l'agricultura i la indústria alimentària.

Nota de tall

9,104 (curs 2020-2021)

Núm. places

40

Durada

El grau té una durada de 3 anys.

Dedicació

180 crèdits ECTS

Idioma

100% de les matèries s'imparteixen en anglès.

Preus

132 €/crèdit

Perfil d'entrada

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració. També han de ser creatius, imaginatius i innovadors i tenir un interès en les ciències de la vida i la medicina.

Sortides professionals

  • Departaments d’R+D+I d’empreses orientades a la tecnologia mèdica, la biotecnologia, la cura de la salut i, en general, la biomedicina.
  • Indústria farmacèutica, suport informàtic al desenvolupament de nous productes i tractaments.
  • Simulació de processos, anàlisi i gestió de dades mèdiques.
  • Docència i recerca en l'àmbit de la bioinformàtica.

Ofertat per (UPF universitat coordinadora)

Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya - BarchelonaTech