GIE - Grup d'Informàtica en l'Enginyeria

Esteu aquí

El grup d'Informàtica en l'Enginyeria (GIE) està format per membres del departament de Ciències de la Computació.

Els seus treballs es situen dins del camp genèric de la informàtica gràfica, el modelatge assistit per computador i les seves aplicacions. El seu objectiu és el desenvolupament de sistemes computeritzats interactius basats en representacions gràfiques. Les seves principals línies de recerca són:

  • Modelatge paramètric de sòlids
  • Representacions de sòlids mitjançant triangulacions
  • Modelatge
  • Visualització i simulació en medicina computeritzada
  • Sistemes d'informació geogràfica

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional