SICUE


El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, SICUE, és, com el seu nom indica, un programa de mobilitat a nivell espanyol.
A les diferents universitats espanyoles hi pots anar a cursar assignatures optatives.

Consulta com demanar plaça.

Més informació al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Requisits

  • La durada de l'estada és de mínim 5 mesos i màxim 9.

  • La universitat de destí ha d'estar situada en una localitat diferent de la d'origen i ha de suposar un canvi de residència per a l'estudiant.
Té ajut econòmic: 
No
Obert a les següents titulacions: 
Bachelor Degree in Data Science and Engineering
Bachelor Degree in Informatics Engineering

Universitats Partner d'Intercanvi