CBA - Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla

Esteu aquí

El grup de recerca Comunicacions de Banda Ampla (CBA) està format per membres del departament d'Arquitectura de Computadors i ha estat reconegut com a grup consolidat de recerca pel Govern de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2005 en totes les edicions del Pla de Recerca de Catalunya.

 

La majoria dels temas analitzats per aquest grup estan fortament relacionats amb les xarxes, serveis i aplicacions de banda ampla, commutació, desenvolupament i eficiència de protocols, modelització de tràfic, polítiques de gestió dels recursos de xarxa, assignació d'ample de banda, control del tràfic i congestió, estratègies d'encaminament, connexió i gestió de xarxes, convergència de xarxes òptiques i IP, qualitat del servei dels protocols de gestió i transport.

Les principals línies d'investigació són:

  • Arquitectures de xarxa
  • Xarxes òptiques
  • Seguiment i anàlisi del tràfic de dades
  • Xarxes verdes
  • Comunicacions en nanoxarxes
  • Network-on-Chip

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional